ZO/S/3/2021 - Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Otorowie (gmina Szamotuły), metodą odzysku R 3 kompostowanie w ilości około 150 Mg.

1.1_Umowa_zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021
1._Zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021

Please enter correct URL of your document.