ZO/S/22/2022 Transport i zagospodarowanie na cele rolnicze ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na Transport i zagospodarowanie na cele rolnicze ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Szczegóły w załącznikach