Zapytanie ofertowe ZO/20/2021 - Na dostawę dwóch używanych kontenerów i kontenera stróżowy.

 

  1. Zamawiający

Nazwa:

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły

NIP:

787-20-813-32

REGON:

301 298 601

Tel.:

+48 61 29 218 29

Fax:

+48 61 29 218 57

  1. Przedmiot zamówienia:

2 szt. x kontener 20’DC UŻYWANY

1 szt. x kontener stróżowy 10’DCOFFC

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego

  1. Koszt dostawy i rozładunku po stronie Wykonawcy.
  2. Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

  • Prosimy o złożenie pisemnych ofert na adres:

przetargi@zgkszamotuly.pl

  1. do godziny 10:00 dnia 14.04.2021 r. ,

w temacie wiadomości wpisując:

ZAPYTANIE OFERTOWE – KONTENERY ZO/20/2021

W ofercie należy uwzględnić wszystkie informacje podane w formularzu oferty (wzór załącznik)

  1. Cena brutto podana w formularzu oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
  2. Termin płatności – faktura wystawiona na koniec miesiąca, płatna w terminie 30 dni.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe kontenery

2. Umowa