W dowód uznania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Szamotulanin oraz z życzeniami kolejnych równie spektakularnych sukcesów, Prezes szamotulskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Piotr Koczorowski wręczył Prezesowi Klubu Wiesławowi Małyszce karnety uprawniające do bezpłatnego korzystania z pływalni krytej zlokalizowanej przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach. Karnety w ilości 100 szt. przeznaczone zostaną wyłącznie na potrzeby zawodniczek i zawodników Klubu i są ważne przez pół roku. Korzystanie z pływalni stanowić będzie jeden z elementów rozwoju kondycyjnego szamotulskich siatkarzy i z pewnością wpłynie pozytywnie na ich przygotowanie sportowe do kolejnych rywalizacji.