“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pamiątkowie

Załączniki: