Wznowienie pracy Hotelu Maraton

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu w nowej rzeczywistości opracowane zostały wytyczne dotyczące funkcjonowania i organizowania pracy pracowników oraz informacje dla klientów. Ponadto zadbano o wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, zamieszczono oznaczenia dotyczące obowiązku mycia i dezynfekcji rąk, dołożono wszelkich starań, aby stanowiska pracy oraz miejsca przebywania klientów były czyste i higieniczne, ustalono konieczność regularnego dezynfekowania powierzchni szczególnie narażonych na kontakt z wirusem oraz zamontowano barierę z pleksi przy stanowisku recepcji (oraz baru) i dozowniki na płyn dezynfekujący przy wejściach. Został także wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Należy także nadmienić, że wszyscy pracownicy obiektu poddani badaniu na SARS CoV-2 uzyskali wynik ujemny. Badanie odbyło się 24 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do skorzystania z usług Hotelu Maraton!