Zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Piotrkówku
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Piotrkówku
19 października 2022
ZO/S/31/2022 Dostawa rur
5 października 2022
ZO/S/30/2022 Budowa przyłącza kablowego SN-15kV dla zasalania słupowej stacji transformatorowej
31 sierpnia 2022
ZO/S/23/2022 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH – PROCES R3
6 czerwca 2022
ZO/S/22/2022 Transport i zagospodarowanie na cele rolnicze ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
6 czerwca 2022
ZO/S/21/2022 Dostawa i instalacja bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach
31 maja 2022
ZO/S/18/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosabowskiego w Szamotułach
29 marca 2022
ZO/S/17/2022 – Modernizacja SUW Krzeszkowice
29 marca 2022
ZO/S/16/2022 – Modernizacja SUW Kąsinowo
28 marca 2022
ZO/S/15/2022 Transport i zagospodarowanie osadów ściekowych
15 marca 2022
ZO/S/11/2022 Usługi pocztowe
4 marca 2022
ZO/S/9/2022 Dostawa materiałów budowlanych
8 lutego 2022
ZO/S/8/2022 Dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych
8 lutego 2022
ZO/S/3/2022 dostawa detaliczna koagulantu PIX 113 do oczyszczalni ścieków w Otorowie i Pamiątkowie, ZO/S/4/2022 – dostawa hurtowa koagulantu PIX 113 do oczyszczalni ścieków w Szamotułach
19 stycznia 2022
ZO/S/1/2022 zagospodarowanie metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otorowie w roku 2022
10 stycznia 2022
ZO/S/30/2021 Budowa kontenera biurowego
19 października 2021
ZO/S/28/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Zielona Otorowo
6 października 2021
ZO/S/27/2021 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE odpadu o kodzie 19 08 02 (piasek z piaskowników) oraz transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 (skratki)
30 września 2021
ZO/S/26/2021 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE ROLNICZE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH
17 września 2021
ZO/S/24/2021 wykonanie demontażu istniejącej wentylacji i montażu nowych kanałów nawiewnych połączonych z istniejącymi wentylatorami
3 sierpnia 2021

Zamówienia klasyczne

Zamówienia do 130 tys zł