Zamówienia sektorowe

ZO/S/30/2021 Budowa kontenera biurowego
19 października 2021
ZO/S/28/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Zielona Otorowo
6 października 2021
ZO/S/27/2021 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE odpadu o kodzie 19 08 02 (piasek z piaskowników) oraz transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 (skratki)
30 września 2021
ZO/S/26/2021 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE ROLNICZE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH
17 września 2021
ZO/S/24/2021 wykonanie demontażu istniejącej wentylacji i montażu nowych kanałów nawiewnych połączonych z istniejącymi wentylatorami
3 sierpnia 2021
ZO/S/23/2021 Usługa czyszczenia i wideofilmowania kanałów sieci kanalizacyjnej
28 lipca 2021
ZO/S/22/2021 – Usługa wykonania przecisków sterowanych dla sieci wodociągowych
21 lipca 2021
ZO/S/21/2021 -„Budowa sieci wodociągowej w pobliżu ul. Szczuczyńskiej i ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach
19 lipca 2021
ZO/S/20/2021 Zakup i montaż dmuchawy “Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zapraszam d o wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na “Dostawę dmuchawy”. Szczegóły w załącznikach. Termin składania ofert 15.07.2021 r. godzina 09:00
9 lipca 2021
ZO/S/13/2021 Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Szamotułach
ZO/S/13/2021 Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Szamotułach
17 maja 2021
ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe
1 kwietnia 2021
ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)
ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)
1 kwietnia 2021
ZO/S/13/2020 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi
ZO/S/13/2020 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi
22 grudnia 2020

Zamówienia klasyczne

Zamówienia do 130 tys zł