e-Faktura :

Montaż i likwidacja wodomierza :

Odbiór przyłącza :

Odcięcie wody :

Wydanie warunków i opinii :

Wywóz odpadów :

Zawarcie i zerwanie umowy woda i kanalizacja :