Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Piotrkówku