Odbiór odpadów – nieruchomości niezamieszkałe

CENNIK odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący

od 1 kwietnia 2022 r. – Nieruchomości komercyjne

rodzaj pojemnika

koszt odbioru odpadu wg rodzaju

zmieszane

ulegające biodegradacji

szkło, papier, plastik

pojemnik lub worek 120 l

42 zł

13 zł

22 zł

pojemnik 240 l

74 zł

52 zł

pojemnik 1100 l

250 zł

250 zł

kontener 1.5 m3

250 zł

250 zł

250 zł

kontener 2.2 m3 do 2.5 m3

715 zł

325 zł

390 zł

kontener 5 m3

1300 zł

975 zł

1300 zł

kontener 7 m3

1550 zł

1300 zł

1550 zł

kontener 10 m3

1850 zł

1850 zł

1850 zł

 

od 1 kwietnia 2022 r. – Nieruchomości publiczne

 

rodzaj pojemnika

koszt odbioru odpadu wg rodzaju

zmieszane

ulegające biodegradacji

szkło, papier, plastik

pojemnik lub worek 120 l

36 zł

11 zł

16 zł

pojemnik 240 l

72 zł

21 zł

pojemnik 1100 l

250 zł

104 zł

kontener 1.5 m3

250 zł

 155 zł

250 zł

kontener 2.2 m3 do 2.5 m3

570 zł

260 zł

310 zł

kontener 5 m3

1050 zł

780 zł

1050 zł

kontener 7 m3

1250 zł

1050 zł

1550 zł

kontener 10 m3

1550 zł

1550 zł

1850 zł

UWAGA:

  1. zgodnie z treścią umów zawieranych z Klientami przez Zakład Gospodarki Komunalnej
    w Szamotułach Sp. z o.o. zmiana cen określonych w cenniku nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu dla swego obowiązywania, a jedynie poinformowania Klientów
    w sposób przewidziany w umowie, tj. drogą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

 

  1. Zmiana ceny następuje od następnego miesiąca, po miesiącu skutecznego doręczenia informacji o zmianie ceny.

 

  1.  
Harmonogram 2022
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Nieczystości z pojemników 7,21 4,18 4,18 1,22 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16
Surowce wtórne 27 24 31 28 26 30 28 25 29 27 24 29
Bioodpady 14,28 11,25 11,25 8,22 13,27 10,24 8,22 5,26 9,23 14,28 9,25 9,23