Odbiór odpadów - nieruchomości niezamieszkałe

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wizytę w Biurze Obsługi Klienta (ul. B. Chrobrego 17b) i ponowne złożenie deklaracji, w której należy wskazać ilości odbiorów oraz rodzaj pojemników do odbioru w zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Przypominamy, że zadeklarowanie odbioru odpadów biodegradowalnych jest konieczne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (paragraf 4 ust. 2 pkt 4).


Odbiór odpadów – nieruchomości niezamieszkałe

CENNIK odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1 marca 2020 r.
(umowy zawarte przed tą datą muszą zostać aneksowane)

rodzaj pojemnikakoszt odbioru odpadu wg rodzaju
zmieszaneulegające biodegradacjiszkło, papier, plastik
pojemnik lub worek 120 l *35 zł10 zł15 zł
pojemnik 240 l **70 zł20 zł
pojemnik 1100 l **250 zł100 zł
kontener 1.5 m3300 zł150 zł200 zł
kontener 2.2 m3 do 2.5 m3550 zł250 zł300 zł
kontener 5 m31000 zł750 zł1000 zł
kontener 7 m31200 zł1000 zł1500 zł
kontener 10 m31500 zł1500 zł1800 zł

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych i ROD 2021 ROK

 

 

Rodzaj odpadów

Data odbioru

 

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

 

Nieczystości z pojemników

15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

11,25

9,23

6,2O

3,17

1,15

5,19

3,17

 

 

Surowce wtórne

28

25

25

29

27

24

29

26

30

28

25

30

 

 
  

Bioodpady

8,22

5,19

5,19

2,16

6,28

10,24

8,22

5,19

2,16

8,22

10,26

10,23