ZO/S/21/2022 Dostawa i instalacja bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na “Dostawę i instalację bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach. Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

ZO/S/31/2022 Dostawa rur

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na dostawę rur. Szczegóły w załącznikach.

Komunikat – uciążliwości zapachowe na Rynku w Szamotułach

W związku z odczuwalnymi w dniu 8 września 2022 r. na szamotulskim Rynku nieprzyjemnymi zapachami Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.  informuje, że uciążliwości te nie pochodzą z oczyszczalni w Szamotułach. Aktualnie na terenie oczyszczalni magazynowane są niewielkie ilości osadu ściekowego. Ponadto Spółka monitoruje kierunek wiatru i od kilkunastu dni odnotowuje wiatr z […]

ZO/42/2022 Żywność dla Hotelu Maraton

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza d o wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę żywności dla Hotelu Maraton. Szczegóły w załącznikach: