Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Fabrycznie nową beczkę do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l. 1. Zbiornik – […]

Aktualne taryfy

Aktualne taryfy “Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 07.04.2013 r. do dnia 06.04.2014 r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi […]

ZO/1/2021 Wielkogabaryty

ZO/1/2021 Wielkogabaryty Dzień dobry, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Szczegóły w załącznikach Formularz_ofertowy SzczegyAEowy_opis_przedmiotu_zamywienia_zagospodarowanie_wielkogabaryty_styczeAI_2021 Umowa__zagospodarowanie_wielkogabaryty_styczeAI_2021 Wybyr_wielkogabaryty Zapytanie_ofertowe_7

Działalność stacjonarnego i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Działalność stacjonarnego i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szanowni Państwo zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o. o. • działalność stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piotrkówku w dniu 3 kwietnia 2021 r. i 5 kwietnia 2021 r. zostaje odwołana ze względu na okres Świąt Wielkanocnych. • działalność […]

ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe

ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe “Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasz do wizęcia udziału w przetargu nieograniczonym sektorowym na usługi pocztowe. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku. Termin składania ofert: 24.03.2021 r. godz. 10:00 Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl od dnia 24.03.2021 r. od godz. 10:01 do dnia 24.03.2021 […]

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Otorowie (gmina Szamotuły), metodą odzysku R 3 kompostowanie w ilości około 150 Mg. 1.1_Umowa_zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 1._Zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 Please enter correct […]

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Szamotuły –Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.!!! Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku zawarcia umowy odnośnie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków) i wywozu nieczystości ciekłych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. […]