HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2022

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Telefon kontaktowy: 61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 1

Braci Czeskich,
Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska,
Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac
Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza,Sukiennicza,
Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska,Tymionkowa, Wroniecka,
Wodna, Wąska,Wiesiołkowa

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

3,17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

1,12,29

12,26

10,24

7,21

5,19

Surowce
wtórne

 

4

1

1

4

2

1

1

2

1

3

2

1

Bioodpady

11,25

8,22

8,22

5,19

6,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

4,15,29

13,27

Wielkogabaryty

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 2

Akacjowa, Bukowa,
Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa,
Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp.,
Podgórna, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

10,24

7,21

7,21

4,15

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,30

Surowce
wtórne

 

3

3

3

1

4

2

5

1

2

5

3

2

Bioodpady

11,25

8,22

8,22

5,19

6,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

4,15,29

13,27

Wielkogabaryty

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 3

Błękitna, Daleka,
Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna,
Spółdzielcza, Zamkowa

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Surowce wtórne

 

5

2

2

5

5

3

4

3

5

4

4

5

Bioodpady

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 4

Barwna, Jonstona,
Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 Grudnia,
Zgaińskiego, Zaułek 

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,17,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Surowce wtórne

 

5

2

2

5

5

3

4

3

5

4

4

5

Bioodpady

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 5

Andersa,
Dworcowa,Franciszkańska, Gąsawska, Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska,
Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska,Zygmunta
Szczęsnego-Felińskiego   

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

11,25

8,22

8,22

5,19,29

17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18,28

15,29

13,27

Surowce wtórne

 

10

7

7

7

6

6

6

5

7

6

7

6

Bioodpady

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 6

Al. Niepodległości,
Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa,
Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

11,25

8,22

8,22

5,20

4,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

2,15,29

13,28

Surowce wtórne

 

10

7

7

7

6

6

6

5

7

6

7

6

Bioodpady

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 7

Aujazdeckiego,
Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Działki Samorządowiec, Europejska,
Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego,
Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki,
Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska,
Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa,
Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska,
Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka,
Z.Starego, Zacisze  

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,17,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce
wtórne

 

7

4

4

6

9

7

7

4

6

7

8

7

Bioodpady

10,24

7,21

7,21

4,15

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,23

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 8

Aleja 1 Maja,
Cmentarna, Hetmańska, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Kalinowa, Kosynierów,
Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta,Powst. Styczniowego, Polna,

Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa,
Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

 

11

8

8

8

10

8

8

9

8

10

9

9

Bioodpady

10,24

7,21

7,21

4,15

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,23

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 9 A

 Koźle

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Surowce
wtórne

 

14

11

11

14

12

10

14

12

12

13

14

12

Bioodpady

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

TRASA 9

Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice,
Otorowo, Wincentowo

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Surowce
wtórne

 

13

10

10

11

11

9

11

8

9

12

10

8

Bioodpady

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

TRASA 10

Kąsinowo, Rudnik,
Witoldzin, Żalewo

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

11,25

8,22

8,22

5,19,29

17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18,28

15,29

13,27

Surowce
wtórne

 

14

11

11

14

12

10

14

12

12

13

14

12

Bioodpady

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

TRASA 11

Lulinek, Pamiątkowo

Nieczystości  z  
pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Lulinek

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,15,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Pamiątkowo

3,17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

1,16,29

12,26

10,24

7,21

5,19

Surowce
wtórne

 

12

9

9

12

13

13

12

10

13

11

15

13

Bioodpady

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,17,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

TRASA 12

Baborówko, Baborowo, Gąsawy,
Grabówiec, Kępa, Ludwikowo,  Mutowo, Nowy
Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo

Nieczystości
z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 Grabówiec, Kępa,Szczuczyn,Twardowo

11,25

8,22

8,22

5,20

4,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

2,15,29

13,28

Baborowo

10,24

7,21

7,21

4,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,27

Baborówko

3,17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

1,16,29

12,26

10,24

7,21

5,19

Gąsawy,Piotrkówko

5,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Ludwikowo,Mutowo,

Nowy
Folwark

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,17,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Surowce
wtórne

 

17

14

14

13

16

15

13

11

14

14

16

14

Bioodpady

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

TRASA 13

Emilianowo, Myszkowo,
Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce
wtórne

 

18

15

15

15

17

14

18

16

15

17

17

15

Bioodpady

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

TRASA 14

Przecław, Przecławek

Nieczystości
z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przecław,Przecławek

10,24

7,21

7,21

4,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,27

Surowce
wtórne

 

19

16

16

19

18

17

15

17

16

18

18

16

Bioodpady

17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

1,16,29

12,26

10,24

7,21

5,19

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

TRASA 15

Brodziszewo,  Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie,
Śmiłowo

Rodzaj
odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości
z pojemników

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce
wtórne

 

20

17

17

21

19

20

19

18

19

20

21

19

Bioodpady

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 3 DNI

PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ
WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

 

Tzw.”OBSYPY”   czyli
odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

 

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE
I BIOODPADY  PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED
POSESJĘ DO GODZINY 6.00

 

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58