HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2021

TRASA 1

Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza,Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

4,18

 

1,15

 

1,15,29

 

12,26

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

Surowce wtórne

 

 

5

 

2

 

2

 

2

 

6

 

2

 

1

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

Bioodpady

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

Wielkogabaryty

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 2

Akacjowa, Bukowa, Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa, Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp., Podgórna, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

11,25

 

8,22

 

8,22

 

2,19,30

 

17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

6,20

 

4,18,29

 

15,29

 

13,27

 

Surowce wtórne

 

 

7

 

1

 

1

 

1

 

5

 

4

 

2

 

2

 

1

 

6

 

4

 

2

 

Bioodpady

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 3

Błękitna, Daleka, Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna, Spółdzielcza, Zamkowa

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

5,19

 

2,16

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

Surowce wtórne

 

 

4

 

3

 

3

 

6

 

4

 

1

 

5

 

4

 

3

 

5

 

2

 

3

 

Bioodpady

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

12,25

 

9,23

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 4

Barwna, Jonstona, Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 Grudnia, Zgaińskiego, Zaułek 

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

5,19

 

2,16

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

Surowce wtórne

 

 

4

 

3

 

3

 

6

 

4

 

1

 

5

 

4

 

3

 

5

 

2

 

3

 

Bioodpady

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

12,25

 

9,23

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 5

Andersa, Dworcowa,Franciszkańska, Gąsawska,Księżycowa,Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska, Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska,      

Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

Surowce wtórne

 

 

8

 

5

 

5

 

7

 

7

 

7

 

6

 

6

 

6

 

4

 

5

 

6

 

Bioodpady

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

12,25

 

9,23

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 6

Al. Niepodległości, Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa, Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

 7,20

 

5,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

3,16,30

 

14,28

 

Surowce wtórne

 

 

8

 

5

 

5

 

7

 

7

 

7

 

6

 

6

 

6

 

4

 

5

 

6

 

Bioodpady

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

12,25

 

9,23

 

9,23Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 7

Aujazdeckiego, Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Europejska, Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego, Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki, Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska, Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa, Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska, Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka, Z.Starego, Zacisze  

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

14,28

 

11,25

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

4,17

 

1,15,29

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

2,16,30

 

Surowce wtórne

 

 

12

 

9

 

9

 

9

 

10

 

8

 

8

 

5

 

7

 

8

 

8

 

7

 

Bioodpady

 

11,25

 

8,22

 

8,22

 

7,19

 

5,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

3,15,29

 

13,27

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 8

Aleja 1 Maja, Cmentarna, Hetmańska, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta,Powst. Styczniowego, Polna,

Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa, Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury, Działki Halszki

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

12,25

 

9,23

 

Surowce wtórne

 

 

13

 

10

 

10

 

8

 

11

 

9

 

7

 

10

 

8

 

7

 

9

 

8

 

Bioodpady

 

11,25

 

8,22

 

8,22

 

7,19

 

5,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

3,15,29

 

13,27

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 9 A

 Koźle

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

13,27

 

10,24

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17

 

1,15,29

 

Surowce wtórne

 

 

14

 

11

 

11

 

15

 

13

 

11

 

12

 

12

 

10

 

14

 

12

 

10

 

Bioodpady

 

5,19

 

2,16

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

TRASA 9

Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice, Otorowo, Wincentowo

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

13,27

 

10,24

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17

 

1,15,29

 

Surowce wtórne

 

 

11

 

8

 

8

 

12

 

12

 

10

 

9

 

9

 

9

 

11

 

10

 

9

 

Bioodpady

 

5,19

 

2,16

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

TRASA 10

Kąsinowo, Rudnik, Witoldzin, Żalewo

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

Surowce wtórne

 

 

14

 

11

 

11

 

15

 

13

 

11

 

12

 

12

 

10

 

14

 

12

 

10

 

Bioodpady

 

4,20

 

3,17

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

8,24

 

8,22

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

TRASA 11

Lulinek, Pamiątkowo

Nieczystości    pojemników

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Lulinek

 

14,28

 

11,25

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

2,17

 

1,15,29

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

2,16,30

 

Pamiątkowo

 

4,18

 

1,15

 

1,15,29

 

12,26

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

Surowce wtórne

 

 

18

 

15

 

15

 

13

 

14

 

14

 

13

 

11

 

13

 

12

 

15

 

13

 

Bioodpady

 

14,28

 

11,25

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

4,17

 

1,15,29

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

2,16,30

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

TRASA 12

Baborówko, Baborowo, Gąsawy, Grabówiec, Kępa, Ludwikowo,  Mutowo, Nowy Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo

Nieczystości z pojemników

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

 Grabówiec, Kępa,Szczuczyn,Twardowo

 

12,26

 

9,23

 

9,23

 

 7,20

 

5,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

3,16,30

 

14,28

 

Baborowo

 

11,25

 

8,22

 

8,22

 

6,19

 

4,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

2,15,29

 

13,27

 

Baborówko

 

4,18

 

1,15

 

1,15,29

 

12,26

 

10,24

 

7,21

 

5,19

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

Gąsawy,Piotrkówko

 

7,21

 

4,18

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

10,25

 

9,23

 

Ludwikowo,Mutowo,

 

Nowy Folwark

5,19

 

2,16

 

2,16,30

 

13,27

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

Surowce wtórne

 

 

15

 

12

 

12

 

14

 

17

 

15

 

14

 

13

 

14

 

13

 

16

 

14

 

Bioodpady

 

8,22

 

5,19

 

5,19

 

2,16,30

 

14,28

 

11,25

 

9,23

 

6,20

 

3,17

 

1,15,29

 

10,26

 

10,29

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

TRASA 13

Emilianowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

8,20

 

3,17

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

Surowce wtórne

 

 

21

 

18

 

18

 

19

 

20

 

18

 

16

 

17

 

17

 

18

 

19

 

17

 

Bioodpady

 

13,27

 

10,24

 

10,24

 

9,21

 

7,19

 

2,16,30

 

14,28

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

5,17

 

1,15,31

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

TRASA 14

Przecław, Przecławek

Nieczystości z pojemników

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Przecław,Przecławek

 

11,25

 

8,22

 

8,22

 

6,19

 

4,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

6,20

 

4,18

 

2,15,29

 

13,27

 

Surowce wtórne

 

 

20

 

17

 

17

 

20

 

19

 

16

 

19

 

18

 

20

 

19

 

17

 

15

 

Bioodpady

 

15,29

 

12,26

 

12,26

 

12,23

 

10,21

 

7,18

 

2,16,30

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

4,19

 

3,17,30

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

TRASA 15

Brodziszewo,  Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie, Śmiłowo

Rodzaj odpadów

 

Data odbioru

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

 

8,20

 

3,17

 

3,17,31

 

14,28

 

12,26

 

9,23

 

7,21

 

4,18

 

1,15,29

 

13,27

 

10,24

 

8,22

 

Surowce wtórne

 

 

 19

 

16

 

16

 

16

 

18

 

17

 

15

 

16

 

16

 

15

 

18

 

16

 

Bioodpady

 

13,27

 

10,24

 

10,24

 

9,21

 

7,19

 

2,16,30

 

14,28

 

11,25

 

8,22

 

6,20

 

5,17

 

1,15,31

 

Wielkogabaryty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

 

Telefon kontaktowy: 61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58