HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2021

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

 

Telefon kontaktowy: 61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 1

Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza,Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Surowce wtórne

 

5

2

2

2

6

2

1

3

2

1

3

1

Bioodpady

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

 

 

26

          

TRASA 2

Akacjowa, Bukowa, Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa, Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp., Podgórna, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

11,25

8,22

8,22

2,19,30

17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18,29

15,29

13,27

Surowce wtórne

 

7

1

1

1

5

4

2

2

1

6

4

2

Bioodpady

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

 

  

19

         

TRASA 3

Błękitna, Daleka, Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna, Spółdzielcza, Zamkowa

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce wtórne

 

4

3

3

6

4

1

5

4

3

5

2

3

Bioodpady

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Wielkogabaryty

 

  

26

         

TRASA 4

Barwna, Jonstona, Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 Grudnia, Zgaińskiego, Zaułek 

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce wtórne

 

4

3

3

6

4

1

5

4

3

5

2

3

Bioodpady

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Wielkogabaryty

 

   

23

        

TRASA 5

Andersa, Dworcowa,Franciszkańska, Gąsawska,Księżycowa,Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska, Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska,      

Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Surowce wtórne

 

8

5

5

7

7

7

6

6

6

4

5

6

Bioodpady

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Wielkogabaryty

 

   

30

        

TRASA 6

Al. Niepodległości, Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa, Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

12,26

9,23

9,23

 7,20

5,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

3,16,30

14,28

Surowce wtórne

 

8

5

5

7

7

7

6

6

6

4

5

6

Bioodpady

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

9,23Wielkogabaryty

 

    

21

       

TRASA 7

Aujazdeckiego, Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Europejska, Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego, Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki, Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska, Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa, Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska, Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka, Z.Starego, Zacisze  

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

4,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Surowce wtórne

 

12

9

9

9

10

8

8

5

7

8

8

7

Bioodpady

11,25

8,22

8,22

7,19

5,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

3,15,29

13,27

Wielkogabaryty

 

    

28

       

TRASA 8

Aleja 1 Maja, Cmentarna, Hetmańska, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta,Powst. Styczniowego, Polna,

Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa, Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury, Działki Halszki

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Surowce wtórne

 

13

10

10

8

11

9

7

10

8

7

9

8

Bioodpady

11,25

8,22

8,22

7,19

5,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

3,15,29

13,27

Wielkogabaryty

 

     

25

      

TRASA 9 A

 Koźle

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce wtórne

 

14

11

11

15

13

11

12

12

10

14

12

10

Bioodpady

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Wielkogabaryty

 

       

20

    

TRASA 9

Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice, Otorowo, Wincentowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce wtórne

 

11

8

8

12

12

10

9

9

9

11

10

9

Bioodpady

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Wielkogabaryty

 

      

30

     

TRASA 10

Kąsinowo, Rudnik, Witoldzin, Żalewo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Surowce wtórne

 

14

11

11

15

13

11

12

12

10

14

12

10

Bioodpady

4,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

8,24

8,22

Wielkogabaryty

 

       

20

    

TRASA 11

Lulinek, Pamiątkowo

Nieczystości    pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Lulinek

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

2,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Pamiątkowo

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Surowce wtórne

 

18

15

15

13

14

14

13

11

13

12

15

13

Bioodpady

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

4,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Wielkogabaryty

 

       

27

    

TRASA 12

Baborówko, Baborowo, Gąsawy, Grabówiec, Kępa, Ludwikowo,  Mutowo, Nowy Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 Grabówiec, Kępa,Szczuczyn,Twardowo

12,26

9,23

9,23

 7,20

5,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

3,16,30

14,28

Baborowo

11,25

8,22

8,22

6,19

4,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

2,15,29

13,27

Baborówko

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Gąsawy,Piotrkówko

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

10,25

9,23

Ludwikowo,Mutowo,

Nowy Folwark

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce wtórne

 

15

12

12

14

17

15

14

13

14

13

16

14

Bioodpady

8,22

5,19

5,19

2,16,30

14,28

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

10,26

10,29

Wielkogabaryty

 

        

24

   

TRASA 13

Emilianowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

 

21

18

18

19

20

18

16

17

17

18

19

17

Bioodpady

13,27

10,24

10,24

9,21

7,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

5,17

1,15,31

Wielkogabaryty

 

         

22

  

TRASA 14

Przecław, Przecławek

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przecław,Przecławek

11,25

8,22

8,22

6,19

4,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

2,15,29

13,27

Surowce wtórne

 

20

17

17

20

19

16

19

18

20

19

17

15

Bioodpady

15,29

12,26

12,26

12,23

10,21

7,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

4,19

3,17,30

Wielkogabaryty

 

         

29

  

TRASA 15

Brodziszewo,  Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie, Śmiłowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

 

 19

16

16

16

18

17

15

16

16

15

18

16

Bioodpady

13,27

10,24

10,24

9,21

7,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

5,17

1,15,31

Wielkogabaryty

 

          

26

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

 

Telefon kontaktowy: 61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

 

HARMONOGRAM_Trasa_1

HARMONOGRAM_Trasa_2

HARMONOGRAM_Trasa_3

HARMONOGRAM_Trasa_4

HARMONOGRAM_Trasa_5

HARMONOGRAM_Trasa_6

HARMONOGRAM_Trasa_7

HARMONOGRAM_Trasa_8

HARMONOGRAM_Trasa_9

HARMONOGRAM_Trasa_9_A

HARMONOGRAM_Trasa_10

HARMONOGRAM_Trasa_11

HARMONOGRAM_Trasa_12

HARMONOGRAM_Trasa_13

HARMONOGRAM_Trasa_14

HARMONOGRAM_Trasa_15