Harmonogram – Mobilny PSZOK - od 1 kwietnia 2021 r.

Działalność mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ulega wznowieniu
z zachowaniem szczególnych zasad ochrony, tj. w zakresie dystansu, dezynfekcji oraz używania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników Spółki jak i klientów PSZOK od 1 kwietnia 2021 r.Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady komunalne zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, tj. w godz. od 9.00 do 13.00 w następujących terminach
i lokalizacjach:
Miejscowość

Miejsce postoju

Termin

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Otorowo

ul. Pniewska, przy budynku OSP

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Brodziszewo

ul. Sokolnicka, przy budynku OSP

drugi czwartek miesiąca

Przyborowo

plac pomiędzy ul. Baśniową i Złotej Rybki

druga środa miesiąca

Pamiątkowo

plac za świetlicą wiejską

trzeci wtorek miesiąca

Baborówko

plac przy skrzyżowaniu ul. Leśnej/Szamotulskiej

czwarty wtorek miesiąca

Szamotuły

parking przy Targowisku Miejskim

pierwszy poniedziałek miesiąca

Gałowo

koniec ulicy Topolowej

drugi poniedziałek miesiąca

Szamotuły

ulica Obornicka

pierwsza środa miesiącaSzamotuły

parkingi przy ul. Powstańców Wielkopolskich

pierwszy wtorek miesiącaSzamotuły

ul. B. Chrobrego 17b,

drugi wtorek, trzecia
i czwarta środa miesiąca