Tabela 1.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto  [zł]

Stawka podatku

VAT

[%]

Cena

brutto

[zł]

Uwagi

1

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:

1.1

Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm

142,28

23

175,00

 

1.2

Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm

170,73

23

210,00

 

1.3

Przyłącze wody o średnicy rury powyżej ø 40mm

280,49

23

345,00

 

1.4

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury do ø 160mm

142,28

23

175,00

 

1.5

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury powyżej ø 160mm

170,73

23

210,00

 

1.6

Przyłącze kanalizacyjne przemysłowe

300,81

23

370,00

 

1.7

Przyłącze wykonywane przez Spółkę

bezpłatnie

1.8

Montaż wodomierza głównego na istniejącym przyłączu (np. do ogrodu) razem z oplombowaniem

50,41

23

62,00

 

2

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

2.1

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 – za odcinek do 100 mb

300,81

23

370,00

 

2.2

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 – za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

500,00

23

615,00

 

3

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

3.1

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek do 100 mb

552,85

23

680,00

 

3.2

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

1000,00

23

1230,00

 

4

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

60,98

23

75,00

 

5

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej:

150,41

23

185,00

Cena za 1 szt. projektu

6

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

252,03

23

310,00

 

7

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

60,98

23

75,00

 

8

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania usługi

9

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki – stawka za 1 godzinę:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania usługi

10

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy:

200,00

23

246,00

 

11

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

 11.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

150,40

23

185,00

 

 11.2

Koszt zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów zakupu

11A

Zakup i montaż wodomierza/podlicznika na sieci wewnętrznej odbiorcy – fi 15

207,32

23

255,00

 

11B

– Zakup i montaż wodomierza/podlicznika na sieci wewnętrznej odbiorcy – fi 20

217,89

23

268,00

 

12

Demontaż i montaż wodomierza na żądanie klienta celem wykonania ekspertyzy metrologicznej (w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza):

200,00

23

246,00

Cena za 1 szt. plus koszt wykonania ekspertyzy przez urząd miar

13

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

200,00

23

246,00

 

14

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych:

200,00

23

246,00

 

15

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

200,00

23

246,00

 

16

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych:

Według kalkulacji ofertowej

17

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym WUKO:

 17.1

Stawka za 1h pracy sprzętu

282,40

8

305,00

 

 17.2

Stawka za 1km dojazdu

8,33

8

9,00

 

18

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

100,00

8

108

 

 Tabela 2.

Lp.

Nazwa pojazdu lub usługi

Jednostka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)

[zł]

Uwagi

1

Samochód dostawczy do 3,5 t:

 

 

 

 

 

1.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

46,34

23

57,00

 

1.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

2,44

23

3,00

2

Samochód ciężarowy 3,5 t do 6 t

 

 

 

 

 

2.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

65,04

23

80,00

 

2.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,25

23

4,00

3

Samochód ciężarowy powyżej  6 t

 

 

 

 

 

3.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

108,13

23

133,00

 

3.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,07

23

5,00

4

Koparko – ładowarka:

 

 

 

 

 

4.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

116,26

23

143,00

 

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,07

23

5,00

5

Zamiatarka samojezdna HAKO:

 

 

 

 

 

5.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

400,00

8

492,00

+ opłata za odpady

5.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,63

8

5,00

6

Ciągnik kołowy z jedną przyczepą:

 

 

 

 

 

6.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

150,40

23

185,00

+20% z dwoma przyczepami

7

Podnośnik koszowy P-183:

 

 

 

 

 

7.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

150,40

23

185,00

 

7.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,50

23

6,00

8

Minikoparka BOBCAT:

 

 

 

 

 

8.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

60,98

23

75,00

+30 zł netto za dowóz koparki na terenie

Szamotuł

8.2

Dojazd do miejsca pracy poza terenem m.

Szamotuły (tzn. 25 zł + n x 2 zł/km = …)

zł/km

2,44

23

3,00

9

Ciągnik z kosiarką

zł/godz.

200,00

8

216,00

 

9.1

Dojazd

zł/km

4,63

8

5,00

 

10

Mikrociągnik z kosiarką

zł/godz.

120,37

8

130,00

 

10.1

Dojazd

zł/km

2,78

8

3,00

 

11

Ciągnik z piaskarką

zł/godz.

250,00

8

270,00

 

12

Ciągnik z pługiem do odśnieżania

zł/godz.

180,56

8

195,00

 

          

 Tabela 3.

Lp.

Nazwa usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)

[zł]

Uwagi

1

Sprzedaż mieszanki piasku z solą:

zł/kg

0,81

23

1,00

Zawartość soli 25%

2

Usługa piłą łańcuchową

zł/godz.

89,43

23

110,00

 

3

Kosiarka samojezdna

zł/godz.

120,33

23

148,00

 

4

Kosa mechaniczna

zł/godz.

81,30

23

100,00

 

5

Rębak gałęzi:

 

 

 

 

 

 5.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz.

200,00

23

246,00

z jednoosobową obsługą

 5.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,88

23

6,00

6

Rozdrabnianie gałęzi za m3:

 

 

 

 

 

 6.1

Rozdrabnianie luźnych gałęzi do śred. 6 cm

zł/m3

40,65

23

50,00

 

7

Podstawienie pojemnika

 

UWAGA: jeśli do podstawionego pojemnika zostaną umieszczone odpady, zamawiający zobowiązany jest uiścić również koszt ich zagospodarowania zależny od rodzaju odpadu.

7.1

Pojemnik KP-7 / gruzownik /

 

zł/

48godz.

144,72

23

178,00

 

7.2

Każda rozpoczęta  następna doba

zł/doba

20,33

23

25,00

KP-7, gruzownik

7.3

Pojemnik KP-1,5

 

zł/

48godz.

34,15

23

42,00

 

7.4

Każda rozpoczeta następna doba

 

zł/doba

21,95

23

27,00

KP-1,5

7.5

Wywóz pojemnika

 

zł/km

3,25

23

4,00

 

8

Podstawienie kontenera na liście (drzewa, krzewy), następnie odbiór, transport i zagospodarowanie liści

Mg

800,00

8

864

 

            

PDF Title