.

 

Nazwa usługi

 

Cena netto  [PLN]

 

Stawka podatku

 

VAT  

[%]

Cena

 

brutto   

[PLN]

Uwagi

 

1

 

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:

 

1.1

 

Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm

 

120,00

 

23

 

147,60

 

 
1.2

 

Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm

 

150,00

 

23

 

184,50

 

 
1.3

 

Przyłącze wody o średnicy rury powyżej ø 40mm

 

250,00

 

23

 

307,50

 

 
1.4

 

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury do ø 40mm

 

120,00

 

23

 

147,60

 

 
1.5

 

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury powyżej ø 40mm

 

150,00

 

23

 

184,50

 

 
1.6

 

Przyłącze kanalizacyjne przemysłowe

 

250,00

 

23

 

307,50

 

 
1.7

 

Przyłącze wykonywane przez Spółkę

 

bezpłatnie

 

1.8

 

Odbiór techniczny podlicznika na przyłączu (np. do ogrodu) razem z oplombowaniem

 

40,00

 

23

 

49,20

 

 
2

 

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

 

2.1

 

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 – za odcinek do 100 mb

 

250,00

 

23

 

307,50

 

 
2.2

 

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 – za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

 

450,00

 

23

 

553,50

 

 
3

 

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

 

3.1

 

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek do 100 mb

 

500,00

 

23

 

615,00

 

 
3.2

 

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

 

1000,00

 

23

 

1230,00

 

 
4

 

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

 

40,00

 

23

 

49,20

 

 
5

 

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej:

 

100,00

 

23

 

123,00

 

Cena za 1 szt.

 

6

 

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

 

200,00

 

23

 

246,00

 

 
7

 

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

 

50,00

 

23

 

61,50

 

 
8

 

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

 

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania w/w usługi

 

9

 

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki – stawka za 1 godzinę:

 

200,00

 

23

 

246,00

 

 
10

 

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy:

 

120,00

 

23

 

147,60

 

 
11

 

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

 

11.1

 

Koszt wymiany (robocizna + transport)

 

100,00

 

23

 

123,00

 

 
11.2

 

Koszt zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

 

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów zakupu

 

12

 

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza):

 

150

 

23

 

184,5

 

Cena za 1 szt. plus koszt ekspertyzy

 

13

 

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

 

150,00

 

23

 

184,50

 

 
14

 

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych:

 

150,00

 

23

 

184,50

 

 
15

 

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

 

200,00

 

23

 

246,00

 

 
16

 

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowokanalizacyjnych:

 

Według kalkulacji ofertowej

 

17

 

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym WUKO:

 

17.1

 

Stawka za 1h pracy sprzętu

 

240,00

 

8

 

259,20

 

 
17.2

 

Stawka za 1km dojazdu

 

6,20

 

8

 

7,00

 

 
18

 

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

 

80,00

 

8

 

86,40

 

 
19

 

Opłata za przyjęcie ścieków dowożonych za 1 m3

 

8,02

 

8

 

8,66

 

 
20

 

Opłata za przekroczenie ładunku CHZT, BZT5, EE za 1 kg

 

3,75

 

8

 

4,05

 

 
L.p.

 

Nazwa pojazdu lub usługi

 

Jednos tka miary

 

Stawka

 

(netto)   [zł]

Stawka podatku

 

VAT [%]

Stawka

 

(brutto)  

[zł]

Uwagi

 

1

 

Samochód dostawczy do 3,5 t:

 

         
1.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

42,00

 

23

 

51,66

 

 
1.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

1,90

 

23

 

2,34

 

2

 

Samochód ciężarowy 3,5 t do 6 t

 

         
2.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

59,00

 

23

 

72,57

 

 
2.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

2,60

 

23

 

3,20

 

3

 

Samochód ciężarowy powyżej  6 t

 

         
3.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

98,00

 

23

 

120,54

 

 
3.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,50

 

23

 

4,30

 

4

 

Koparko – ładowarka:

 

         
4.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

105,00

 

23

 

129,15

 

 
4.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,50

 

23

 

4,30

 

5

 

Zamiatarka samochodowa STAR wykonanie usługi :

 

         
5.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

190,00

 

8

 

205,20

 

+ opłata za odpady

 

5.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,60

 

8

 

3,89

 

6

 

Ciągnik kołowy z jedną przyczepą:

 

         
6.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

84,00

 

23

 

103,32

 

+20% z dwoma przyczepami

 

7

 

Podnośnik koszowy P-183:

 

         
7.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

106,00

 

23

 

130,38

 

 
7.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

4,50

 

23

 

5,54

 

 

8

 

Samochód śmieciarka:

 

         
8.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

162,00

 

23

 

199,26

 

Z obsługą

 

8.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

4,00

 

23

 

4,92

 

9

 

Minikoparka BOBCAT:

 

         
9.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

55,00

 

23

 

67,65

 

+25 zł netto za dowóz koparki na terenie

 

Szamotuł

9.2

 

Dojazd do miejsca pracy poza terenem m.

 

Szamotuły (tzn. 25 zł + n x 2 zł/km = …)

zł/km

 

2,00

 

23

 

2,46

 

10

 

Ciągnik z kosiarką

 

zł/godz

 

110,00

 

8

 

118,80

 

Dojazd: 3,90 zł/km

 

11

 

Mikrociągnik z kosiarką

 

zł/godz

 

80,00

 

8

 

86,40

 

Dojazd: 2,50 zł/km

 

12

 

Ciągnik z zamiatarką

 

zł/godz

 

129,00

 

8

 

139,32

 

Dojazd: 3,90

 

zł/km

13

 

Ciągnik z piaskarką

 

zł/godz

 

129/00

 

8

 

139,32

 

+ koszt mieszanki

 

14

 

Ciągnik z pługiem do odśnieżania

 

zł/godz

 

110,00

 

8

 

118,80

 

 

 

L.p.

 

Nazwa usługi

 

Jednos tka miary

 

Stawka

 

(netto)   [zł]

Stawka podatku

 

VAT [%]

Stawka

 

(brutto)  

[zł]

Uwagi

 

1

 

Koszenie trawy i chwastów:

 

2

 

zł/m

0,25 ÷ 2,20

 

23

 

0,31 ÷ 2,71

 

Według uzgodnień

 

2

 

Koszenie pasa zieleni przy drodze:

 

       
2.1.

 

Koszt pracy sprzętu

 

2

 

zł/m

0,08 ÷ 0,20

 

23

 

0,10 ÷ 0,25

 

Według uzgodnień

 

2.2.

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,70

 

23

 

4,55

 

 
3

 

Zamiatanie ręczne:

 

2

 

zł/m

0,60 ÷ 2,00

 

23

 

0,74 ÷ 2,46

 

Według uzgodnień

 

4

 

Zamiatanie mechaniczne – zamiatarka:

 

       
4.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

2

 

zł/m

0,20 ÷ 0,45

 

    23

 

0,26 do

 

0,55

+ opłata za odpady

 

4.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,60

 

23

 

4,43

 

5

 

Usuwanie mechaniczne ekstremów z ulic i trawników:

 

zł/godz

 

55,00

 

23

 

59,40

 

+ koszt odpadów

 

6

 

Sprzedaż mieszanki piasku z solą:

 

zł/kg

 

0,49

 

23

 

0,60

 

Zawartość soli 25%

 

7

 

Odśnieżanie usługowe placów, chodników, parkingów:

 

2

 

zł/m

0,50 ÷ 2,00

 

23

 

0,62 ÷ 2,46

 

Według uzgodnień

 

8

 

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 

2

 

zł/m

0,35 ÷ 2,00

 

23

 

0,43 ÷ 2,46

 

Według uzgodnień

 

9            

 

Dmuchawa spalinowa

 

zł/godz

 

50,00

 

23

 

61,50

 

 
10

 

Usługa piłą łańcuchową

 

zł/godz

 

60,00

 

23

 

73,80

 

 
11

 

Kosiarka samojezdna

 

zł/godz

 

65,00

 

23

 

79,95

 

 
12

 

Kosa mechaniczna

 

zł/godz

 

60,00

 

23

 

73,80

 

 
13

 

Rębak gałęzi:

 

         
13.1

 

Koszt pracy sprzętu

 

zł/godz

 

100,00

 

23

 

123,00

 

z jednoosobową obsługą

 

13.2

 

Dojazd do miejsca pracy

 

zł/km

 

3,90

 

23

 

4,80

 

 14

 

Rozdrabnianie gałęzi za m3:

 

         
14.1

 

Rozdrabnianie luźnych gałęzi do śred. 6 cm

 

  zł/m3

 

25,00

 

23

 

30,75

 

 
14.2

 

Rozdrabnianie gałęzi z konarami o średnicy powyżej 6 cm

 

zł/m3

 

40,00

 

23

 

49,20

 

15

 

Podstawienie pojemnika

 

 

         
15.1

 

Pojemnik KP-7 / gruzownik /

 

zł/48godz

 

 130,90 

 

    23

 

 161,00

 

 
15.2

 

Każda rozpoczęta  następna doba

 

zł/doba

 

   18,70

 

    23

 

   23,00

 

KP-7, gruzownik

 

15.3

 

Pojemnik KP-1,5

 

zł/48godz

 

   30,00

 

    23

 

   36,90

 

 
15,4

 

Każda rozpoczeta następna doba

 

zł/doba

 

   20,00

 

    23

 

   24,60

 

KP-1,5

 

15,5

 

Wywóz pojemnika

 

zł/km

 

    2,50

 

    23

 

    3,08