ZO/S/17/2022 – Modernizacja SUW Krzeszkowice

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzeszkowicach”w systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów wydłuża termin składania ofert do dnia 08.04.2022 r.

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Fabrycznie nową beczkę do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l. 1. Zbiornik – […]

ZO/1/2021 Wielkogabaryty

ZO/1/2021 Wielkogabaryty Dzień dobry, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Szczegóły w załącznikach Formularz_ofertowy SzczegyAEowy_opis_przedmiotu_zamywienia_zagospodarowanie_wielkogabaryty_styczeAI_2021 Umowa__zagospodarowanie_wielkogabaryty_styczeAI_2021 Wybyr_wielkogabaryty Zapytanie_ofertowe_7

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Otorowie (gmina Szamotuły), metodą odzysku R 3 kompostowanie w ilości około 150 Mg. 1.1_Umowa_zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 1._Zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 Please enter correct […]