ZARZĄDZENIE NR 6/2022

ZARZĄDZENIE NR 6/2022   PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2022 r.     w sprawie: wprowadzenia cennika usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach                             Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością       Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z […]

Aktualne taryfy

Aktualne taryfy “Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 07.04.2013 r. do dnia 06.04.2014 r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi […]

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2021

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2021 ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW. Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane. W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I […]

Cennik usług

Tabela 1. Lp. Nazwa usługi Cena netto  [zł] Stawka podatku VAT [%] Cena brutto [zł] Uwagi 1 Odbiór techniczny wykonanego przyłącza: 1.1 Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm 142,28 23 175,00   1.2 Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm 170,73 23 210,00   […]

Pliki

  Pliki do pobrania Poniżej znajdą Państwo pliki w formacie pdf   Odbiory Odbiór przyłącza Wniosek o odbiór techniczny przyłącza Wydanie warunków technicznych montażu podlicznika Wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wnioski Zawarcie umowy Rozwiązanie umowy Odcięcie dopływu wody do nieruchomości Warunki techniczne wodomierza Wniosek o likwidacje wodomierza Zmiana adresu […]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych 2020

Harmonogram wywozu neczystosci 2020 HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020 TRASA 1 Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska Rodzaj odpadów Data odbioru styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec […]

Nowe taryfy

                                                     Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                                   i zbiorowego odprowadzania ścieków                     […]

Wyniki badania stanu wody

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” column_structure=”1_3,1_3,1_3″][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”1_3″][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] SUW Szamotuły Pobierz: suw_szamotuy_ver_2 [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”1_3″][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] SUW Kąsinowo Pobierz: suw_kaesinowo_ver_2 [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”1_3″][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] SUW Kozle Pobierz: suw_kole [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” column_structure=”1_3,1_3,1_3″][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”1_3″][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] SUW Krzeszkowice […]

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej?

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_toggle title=”Dokumenty w Biurze Obsługi Klienta” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” open=”on” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej?   W Biurze Obsługi Klienta należy złożyć:  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej (wnioski)  Załączniki: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek mapę […]