ZO/S/31/2022 Dostawa rur

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na dostawę rur. Szczegóły w załącznikach.

ZO/S/23/2022 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH – PROCES R3

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH – PROCES R3Szczegóły w załączniku. Otwarcie ofert 17.06.2022 r.

ZO/S/21/2022 Dostawa i instalacja bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na “Dostawę i instalację bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach. Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

ZO/S/17/2022 – Modernizacja SUW Krzeszkowice

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzeszkowicach”w systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów wydłuża termin składania ofert do dnia 08.04.2022 r.