Zamówienia klasyczne

Postępowania powyżej 130 000 zł znajdują się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Fabrycznie nową beczkę do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l. 1. Zbiornik – […]

ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe

ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe “Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasz do wizęcia udziału w przetargu nieograniczonym sektorowym na usługi pocztowe. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku. Termin składania ofert: 24.03.2021 r. godz. 10:00 Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl od dnia 24.03.2021 r. od godz. 10:01 do dnia 24.03.2021 […]

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05)

ZO/S/3/2021 – Zagospodarowanie 150 Mg odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otorowie (kod odpadu 19 08 05) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Otorowie (gmina Szamotuły), metodą odzysku R 3 kompostowanie w ilości około 150 Mg. 1.1_Umowa_zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 1._Zapytanie_cenowe_otorowo_osady_2021 Please enter correct […]

ZO/S/13/2020 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi

ZO/S/13/2020 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym sektorowym na wymianę sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi. Szczegóły w załacznikach. SIWZ_16 FORMULARZ_OFERTOWY_3 Grupa_kapitaAEowa_2 UMOWA_8 WYKAZ_Robyt_budowlanych