ZO/42/2022 Żywność dla Hotelu Maraton

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza d o wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę żywności dla Hotelu Maraton. Szczegóły w załącznikach:

ZO / 2/2022 Środki ochrony indywidualnej

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej. Szczegóły w załącznikach:

ZO/71/2021 Dostawa używanych dzwonów typu Igloo

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę używanych dzwonów typu Igloo. Szczegóły w załącznikach „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp.  z o.o. w związku z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania, wyraża zgodę na dostawę dzwonów w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.