PROŚBA O OSZCZĘDZANIE WODY

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamotuły, w związku z występującą falą upałów prosimy o zaprzestanie podlewania w godzinach wieczornych ogrodów, ogródków warzywnych i trawników. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby spożycia, higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności. W innym wypadku problemy z dostępnością wody mogą wystąpić zwłaszcza u odbiorców […]

Od 1 lipca PSZOK w Piotrkówku wydłuża godziny pracy w soboty!

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły na ostatniej sesji Rady podjęta została uchwała o zmianie godzin pracy PSZOK.  Dzięki temu Mieszkańcy będą mogli korzystać z PSZOK w soboty w godzinach 8:00 – 16:00, a więc o trzy godziny dłużej niż dotychczas.

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l

Zapytanie cenowe ZO/19/2021 – Dostawa fabrycznie nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Fabrycznie nową beczkę do wywozu nieczystości płynnych z prawem rejestracji i homologacją o pojemności 6 700 l. 1. Zbiornik – […]

Działalność stacjonarnego i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Działalność stacjonarnego i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szanowni Państwo zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o. o. • działalność stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piotrkówku w dniu 3 kwietnia 2021 r. i 5 kwietnia 2021 r. zostaje odwołana ze względu na okres Świąt Wielkanocnych. • działalność […]

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Szamotuły –Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.!!! Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku zawarcia umowy odnośnie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków) i wywozu nieczystości ciekłych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. […]

Harmonogram – Mobilny PSZOK – od 1 kwietnia 2021 r.

Harmonogram – Mobilny PSZOK – od 1 kwietnia 2021 r. Działalność mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ulega wznowieniu z zachowaniem szczególnych zasad ochrony, tj. w zakresie dystansu, dezynfekcji oraz używania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników Spółki jak i klientów PSZOK od 1 kwietnia 2021 r. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie […]

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia – cennik i wzór umowy

Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia – cennik ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o. z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego […]