Nowe Taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązująca na terenie miasta i gminy Szamotuły 

od 7 grudnia 2021 roku na okres 3 lat.

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona Decyzja nr KZT.70.2013.2021/5, wydana w dniu 3 listopada 2021 roku przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Szamotuły na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

NOWE TARYFY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM 7 GRUDNIA 2021 ROKU

I OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ PRZEZ OKRES TRZECH LAT.