ZO/S/23/2022 TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH – PROCES R3

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH – PROCES R3
Szczegóły w załączniku.

Otwarcie ofert 17.06.2022 r.