ZO/S/21/2022 Dostawa i instalacja bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na “Dostawę i instalację bariery antyodorowej typu mokra mgła dla magazynu otwartego osadu i zbiorników wód deszczowych na Oczyszczalni Ścieków w Szamotułach.
Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.