ZO/S/8/2021 Usługi pocztowe

“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasz do wizęcia udziału w przetargu nieograniczonym sektorowym na usługi pocztowe. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

Termin składania ofert: 24.03.2021 r. godz. 10:00
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl od dnia 24.03.2021 r. od godz. 10:01 do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10:30

Wszelkie zapytania prosimy kierować na przetargi@zgkszamotuly.pl 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

ProtokyAE_z_otwarcia_ofert
Informacja_o_wyborze_oferty_24
Zapytania_i_odpowiedzi_19.03.2021
SWZ_usAEugi_pocztowe