21 kwietnia 2019 roku.  Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę nowej ładowarki kołowej.
Szczegóły w załącznikach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony Budowa Punktu Tymczasowego Magazynowania Odpadów (Stacji Przeładunkowej) w m. Piotrkówko – Etap I
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach na stronie internetowej .

UWAGA !!! 
Zmiana ogłoszenia i załaczników - zmiana terminu wykonania zamówienia "Zakład Gospodarki Komuanlnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na "Dostawę paliw"

Załączniki 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów. 
Załączniki:

"Zakład Gospodarki Komuanlnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na "Dostawę kosiarki bijakowej "
Szczegóły w załącznikach 

"Zakład Gospodarki Komuanlnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na "Dostawę kosiarki bijakowej tylno bocznej"
Szczegóły w załącznikach 

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe
Szczegóły w załączniku 

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: Regenerację elementów zjeżdżalni na Krytej Pływalni w Szamotułach. 
Szczegóły w załączniku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Usługę ochrony osób i mienia Spółki 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę chemii basenowej 

Szamotuły, 09.01.2019 r.

Zapytania i odpowiedzi do postępowania ZO/3/2019 – Chemia basenowa

Bardzo proszę o szczegółowe wyjaśnienie pozycji nr 14 pod nazwą NDO DES – symbol? Przeznaczenie

Chodzi o NDO DES 90/136P – alkaliczny pianowy preparat myjący z chlorem – karta charakterystyki dostępna m.in. pod tym adresem

http://www.norden.com.pl/modules/media/NDO_DES_90_136P_-_22062012-pl.pdf

Proszę o uszczegółowienie produktu Banisol.

Banisol A - Środek do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na alkalia we wszystkich rodzajach basenów – nadaje się też do użytku w warsztatach, halach i kuchniach.

W załączniku stara karta charakterystyki

Termin składania ofert 09.01.2019 r. godz. 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę środków ochrony indywidualnej 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na realizację bonów profilaktycznych 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Usługi ratownictwa wodnego Krytej Pływalni w Szamotułach  

Szczegóły w załączniku. 

AKTUALIZACJA:
POPRAWIONY WZOR UMOWY ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 07.12.2018 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na badanie wody Krytej Pływalni.

Szczegóły w załączniku.

Szanowni Państwo! 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na przegląd elektryczny Krytej Pływalni i Hotelu Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach. 

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym.

W związku z dużą ilością zapytań informujemy, że wkradł się błąd. Prawidłowy opis przedmiotu to :

Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów.

Szanowni Państwo! 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę nowej posypywarki. 
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie 20.09.2017 r. do godz. 10:00.

Prosimy o zapoznanie się z Zapytaniem ofertowym.

Szanowni Państwo! 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na: Dostawę soli drogowej

Prosimy o zapoznanie się z Zapytaniem ofertowym. 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zakup z dostawą nowego traktorka ogrodowego. 

Prosimy o zapoznanie się z Zapytaniem ofertowym.

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły, 
zaprasza do wzięcia udziału w :
postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego

dotyczące robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO na:

nr postępowania ZO/S/10/2019

„Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzeszkowicach”

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły, 
zaprasza do wzięcia udziału w :
postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego

dotyczące robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO na:

nr postępowania ZO/S/9/2019

„BUDOWA PODZIEMNEJ STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA w PRZECŁAWIU”

"Zakład Gospodarki Komuanlnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na "Dostawę pompy zatapialnej"

Załączniki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawę materiałów
wodociągowo - kanalizacyjnych. 
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert : 04.03.2019 r. 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawę materiałów budowlano - montażowych"
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert : 04.03.2019 r. 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym, niepodlegającemu Ustawie PZP na Dostawę 6000 kg polimerów akrylowych - flokulantów. 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załacznikach. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym, niepodlegającemu Ustawie PZP na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych samochodem asenizacyjnym. 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach . 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym, niepodlegającemu Ustawie PZP na Transport osadu nadmiernego o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni ścieków w Otorowie do Oczyszczalni ścieków w Szamotułach. 

Szczegóły w załacznikach. 

Szanowni Państwo! 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym sektorowym na:
TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH (OSAD O KODZIE 19 08 05) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZAMOTUŁACH  W ROKU 2019

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie 04.12.2018 r. do godz. 10:00.

Prosimy o zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 7 

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.