Zakład Gosapodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziałau w przetargu nieograniczonym na usługę polegą na 
Zagospodarowaniu komunalnych odpadów ulegających biodegradacji (bioodpadów o kodzie 20 02 01) w okresie od lipca 2020 r. do 31.12.2020 r“.

Szczegóły w załącznikach: