czwartek, 21 grudnia 2017 13:10

Napisał 
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH z nieruchomości zamieszkałych 
Styczeń 2018

TRASA 1

Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8/22

5/19

5/19/30

16/30

14/28

11/25

9/23

6/20

3/17

1/15/29

12/26

10/24

Surowce wtórne

4

1

1

3

4

7

5

7

6

4

5

6

Odpady biodegradowalne

3/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Wielkogabaryty

_

3

_

_

12

_

_

4

_

_

3

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby. 

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 2

Akacjowa, Bukowa, Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa, Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp., Podgórna, Rzemieślnicza, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

2/15/29

12/26

12/26

9/23

7/21

4/18

2/16/30

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

Surowce wtórne

5

2

2

6

9

8

6

6

7

5

2

7

Odpady

biodegradowalne

3/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Wielkogabaryty

_

3

_

_

12

_

_

4

_

_

3

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.      

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 3

Błękitna, Daleka, Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna, Spółdzielcza, Zamkowa

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

9/23

6/20

6/20

3/17/27

15/29

12/26

10/24

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/21

Surowce wtórne

2

5

5

5

7

6

3

1

3

3

6

4

Odpady biodegradowalne

12/26

9/23

9/23

6/20

4/18

1/15/29

13/27

10/24

7/21

5/19

2/16/30

14/28

Wielkogabaryty

_

24

_

_

26

_

_

25

_

_

24

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 4

Barwna, Jonstona, Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 stycznia, Zgaińskiego, Zaułek

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

9/23

6/20

6/20

4/17/30

15/29

12/26

10/24

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/24

Surowce wtórne

2

5

5

5

7

6

3

1

3

3

6

4

Odpady

biodegradowalne

12/26

9/23

9/23

6/20

4/18

1/15/29

13/27

10/24

7/21

5/19

2/16/30

14/28

Wielkogabaryty

_

24

_

_

26

_

_

25

_

_

24

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 5

Andersa, Dworcowa, Franciszkańska, Gąsawska, Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska, Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

2/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Surowce wtórne

3

6

6

4

2

4

4

2

4

2

7

5

Odpady biodegradowalne

12/26

9/23

9/23

6/20

4/18

1/15/29

13/27

10/24

7/21

5/19

2/16/30

14/28

Wielkogabaryty

_

24

_

_

26

_

_

25

_

_

24

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 6

Al. Niepodległości, Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa, Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

3/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Surowce wtórne

3

6

6

4

2

4

4

2

4

2

7

5

Odpady biodegradowalne

12/26

9/23

9/23

6/20

4/18

1/15/29

13/27

10/24

7/21

5/19

2/16/30

14/28

Wielkogabaryty

_

24

_

_

26

_

_

25

_

_

24

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 7

Aujazdeckiego, Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Europejska, Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego, Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki, Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska, Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa, Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska, Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka, Z.Starego, Zacisze

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

4/18

1/15

1/15/29

12/26

10/24

7/21

5/19

2/16/30

13/27

11/25

8/22

6/20

Surowce wtórne

8

7

7

11

8

5

9

9

5

10

9

10

Odpady

biodegradowalne

2/15/29

12/26

12/26

9/23

9/21

4/18

2/16/30

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

Wielkogabaryty

_

10

_

_

19

_

_

18

_

_

17

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 8

Aleja 1 Maja, Cmentarna, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Hetmańska, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta, Powst. Styczniowego, Polna, Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa, Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

11/25

8/22

8/22

5/19

4/17

1/14/28

12/26

9/23

6/20

4/18

2/15/29

13/27

Surowce wtórne

16

13

13

13

10

11

10

8

12

9

8

11

Odpady biodegradowalne

2/15/29

12/26

12/26

9/23

9/21

4/18

2/16/30

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

Wielkogabaryty

_

10

_

_

19

_

_

18

_

_

17

_

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 9

Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice, Otorowo, Wincentowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

3/17/31

14/28

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

1/17/29

12/26

10/24

7/21

5/19

Surowce wtórne

10

8

8

10

11

13

11

10

11

11

12

12

Odpady

biodegradowalne

9/23

6/20

6/20

3/17

2/15/29

12/26

10/24

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/27

Wielkogabaryty

_

_

10

_

_

9

_

_

8

_

_

8

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.  Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 9 A

Koźle

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

3/17/31

14/28

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

1/17/29

12/26

10/24

7/21

5/19

Surowce wtórne

11

9

9

12

14

14

12

13

13

12

15

13

Odpady

biodegradowalne

9/23

6/20

6/20

3/17

2/15/29

12/26

10/24

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/27

Wielkogabaryty

_

_

10

_

_

9

_

_

8

_

_

8

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.                                          ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 10

Kąsinowo, Rudnik, Witoldzin, Żalewo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

2/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Surowce wtórne

11

9

9

12

14

14

12

13

13

12

15

13

Odpady

biodegradowalne

10/24

7/21

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/25

8/22

5/19

3/17/31

14/28

12/24

Wielkogabaryty

_

_

17

_

_

16

_

_

15

_

_

15

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 11

Lulinek, Pamiątkowo

Nieczystości z  pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Lulinek

5/18

1/15

1/15/29

12/26

10/24

7/21

5/19

2/17/30

13/27

11/25

8/22

6/20

Pamiątkowo

8/22

5/19

5/19

3/16/28

14/28

11/25

9/23

6/20

3/17

1/15/29

12/26

10/22

Surowce wtórne

12

12

12

16

15

12

13

14

14

15

16

14

Odpady biodegradowalne

4/18

1/15

1/15/28

12/26

10/24

7/21

5/19

2/16/30

13/27

11/25

8/22

6/20

Wielkogabaryty

_

_

17

_

_

16

_

_

15

_

_

15

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 12

Baborówko, Baborowo, Gąsawy, Grabówiec, Kępa, Ludwikowo,  Mutowo, Nowy Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Gąsawy, Piotrkówko

11/25

8/22

8/22

6/19

4/17

1/14/28

12/26

9/23

6/20

4/18

2/15/29

13/28

Baborowo,Baborówko

2/15/29

12/26

12/26

9/23

7/21

4/18

2/16/30

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

Grabówiec, Kępa, Szczuczyn, Twardowo

3/16/30

13/27

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

14/28

11/25

9/23

6/20

4/18

Ludwikowo,Mutowo,

Nowy Folwark

9/23

6/20

6/20

4/17/30

15/29

12/26

10/24

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/24

Surowce wtórne

15

14

14

18

16

15

16

16

17

16

13

17

Odpady biodegradowalne

5/19

2/16

2/16/29

13/27

11/25

8/22

6/20

3/17/31

14/28

12/26

9/23

7/21

Wielkogabaryty

_

_

17

_

_

16

_

_

15

_

_

15

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 13

Emilianowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

10/24

7/21

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/25

8/22

5/19

3/17/31

14/28

12/28

Surowce wtórne

17

15

15

17

17

18

17

17

18

18

19

18

Odpady biodegradowalne

8/22

5/19

5/19

5/16/30

14/28

11/25

9/23

6/20

3/17

1/15/29

12/26

10/19

Wielkogabaryty

_

_

10

_

_

9

_

_

8

_

_

8

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.                                          ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 14

Przecław, Przecławek

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przecław

2/15/29

12/26

12/26

9/23

7/21

4/18

2/16/30

13/27

10/24

8/22

5/19

3/17/31

Przecławek

5/18

1/15

1/15/29

12/26

10/24

7/21

5/19

2/17/30

13/27

11/25

8/22

6/20

Surowce wtórne

19

19

19

20

21

21

19

20

19

22

22

19

Odpady

biodegradowalne

4/11/25

8/22

8/22

5/19

7/23

6/20

4/18

1/16/29

12/26

10/24

7/21

5/20

Wielkogabaryty

_

_

17

_

_

16

_

_

15

_

_

15

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.                                          ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

TRASA 15

Brodziszewo,  Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie, Śmiłowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

10/24

7/21

7/21

4/18

2/16/30

13/27

11/25

8/22

5/19

3/17/31

14/28

12/28

Surowce wtórne

18

16

16

19

18

19

18

21

20

19

20

20

Odpady

biodegradowalne

8/22

5/19

5/19

5/16/30

14/28

11/25

9/23

6/20

3/17

1/15/29

12/26

10/19

Wielkogabaryty

_

_

10

_

_

9

_

_

8

_

_

8

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z harmonogramem PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.                                          ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO  TERMIN  WYWOZU DO GODZ 17.

Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane,w takiej ilości ,aby zabezpieczała jego potrzeby.       Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szamotułach informujemy, że worki z surowcami wtórnymi  i z odpadami BIO będą odbierane tylko w workach do tego przeznaczonych ,które można pobrać w ZGK przy ul. Chrobrego 17 B  lub w Urzędzie-Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska , pokój   nr 6.

Nieposortowane i zanieczyszczone surowce wtórne nie będą odbierane

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.