Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej?

1. W Biurze Obsługi Klienta należy złożyć:
I. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej (wnioski)
II. Załączniki:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek
  2. mapę sytuacyjną w skali 1:500 (aktualizowaną) określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wod. – kan. oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
  3. upoważnienie do reprezentowania, w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje Pełnomocnik.
 

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan wydawane są bezpłatnie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Integralną częścią warunków jest umowa o przyłączenie do sieci wod. - kan., której 1 podpisany egzemplarz należy zwrócić do Spółki.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - ul. Bolesława Chrobrego 17b, 64-500 Szamotuły - lokalizacja
2. Po otrzymaniu warunków, należy
zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (zgodnej z otrzymanymi warunkami).
3. Inwestor lub projektant
składa w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA:
  1. Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan
  2. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan
  3. Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan dla budynków wielorodzinnych i większych obiektów.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest odpłatne i wydawane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

4. Wykonanie przyłącza
  1. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionemu wykonawcy.
  2. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do przeglądu technicznego w „Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. oraz uprawnionemu geodecie w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Odbiór techniczny dokonywany jest odpłatnie, w obecności Inwestora i Wykonawcy. Podczas przeglądu należy przekazać jeden egzemplarz dokumentacji technicznej.
5. Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłącza
zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. W celu zawarcia umowy należy złożyć odpowiedni wniosek, po czym „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. na swój koszt zamontuje wodomierz na przyłączu wody.
6. Protokół spisany podczas odbioru/przeglądu technicznego
jest wydawany Inwestorowi po dostarczeniu pomiaru geodezyjnego powykonawczego i dokonaniu przeglądu końcowego – przed oddaniem obiektu do użytkowania.
7. Osoby prawne do wniosku o zawarcie umowy załączają
  1. Kopię decyzji nadania numeru NIP oraz numeru REGON

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.