L.p.

Nazwa usługi

Cena netto  [PLN]

Stawka podatku

VAT  

[%]

Cena

brutto   

[PLN]

Uwagi

1

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:

1.1

Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.2

Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm

150,00

23

184,50

1.3

Przyłącze wody o średnicy rury powyżej ø 40mm

250,00

23

307,50

1.4

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.5

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury powyżej ø 40mm

150,00

23

184,50

1.6

Przyłącze kanalizacyjne przemysłowe

250,00

23

307,50

1.7

Przyłącze wykonywane przez Spółkę

bezpłatnie

1.8

Odbiór techniczny podlicznika na przyłączu (np. do ogrodu) razem z oplombowaniem

40,00

23

49,20

2

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

2.1

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek do 100 mb

250,00

23

307,50

2.2

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

450,00

23

553,50

3

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

3.1

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek do 100 mb

500,00

23

615,00

3.2

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

1000,00

23

1230,00

4

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

40,00

23

49,20

5

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej:

100,00

23

123,00

Cena za 1 szt.

6

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

200,00

23

246,00

7

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

50,00

23

61,50

8

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania w/w usługi

9

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki - stawka za 1 godzinę:

200,00

23

246,00

10

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy:

120,00

23

147,60

11

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

11.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

100,00

23

123,00

11.2

Koszt zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów zakupu

12

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza):

150

23

184,5

Cena za 1 szt. plus koszt ekspertyzy

13

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

14

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

15

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

200,00

23

246,00

16

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowokanalizacyjnych:

Według kalkulacji ofertowej

17

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym WUKO:

17.1

Stawka za 1h pracy sprzętu

240,00

8

259,20

17.2

Stawka za 1km dojazdu

6,20

8

7,00

18

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

80,00

8

86,40

19

Opłata za przyjęcie ścieków dowożonych za 1 m3

8,02

8

8,66

20

Opłata za przekroczenie ładunku CHZT, BZT5, EE za 1 kg

3,75

8

4,05

L.p.

Nazwa pojazdu lub usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Samochód dostawczy do 3,5 t:

1.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

42,00

23

51,66

1.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

1,90

23

2,34

2

Samochód ciężarowy 3,5 t do 6 t

2.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

59,00

23

72,57

2.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

2,60

23

3,20

3

Samochód ciężarowy powyżej  6 t

3.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

98,00

23

120,54

3.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

4

Koparko - ładowarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

105,00

23

129,15

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

5

Zamiatarka samochodowa STAR wykonanie usługi :

5.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

190,00

8

205,20

+ opłata za odpady

5.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

8

3,89

6

Ciągnik kołowy z jedną przyczepą:

6.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

84,00

23

103,32

+20% z dwoma przyczepami

7

Podnośnik koszowy P-183:

7.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

106,00

23

130,38

7.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,50

23

5,54

8

Samochód śmieciarka:

8.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

162,00

23

199,26

Z obsługą

8.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,00

23

4,92

9

Minikoparka BOBCAT:

9.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

55,00

23

67,65

+25 zł netto za dowóz koparki na terenie

Szamotuł

9.2

Dojazd do miejsca pracy poza terenem m.

Szamotuły (tzn. 25 zł + n x 2 zł/km = …)

zł/km

2,00

23

2,46

10

Ciągnik z kosiarką

zł/godz

110,00

8

118,80

Dojazd: 3,90 zł/km

11

Mikrociągnik z kosiarką

zł/godz

80,00

8

86,40

Dojazd: 2,50 zł/km

12

Ciągnik z zamiatarką

zł/godz

129,00

8

139,32

Dojazd: 3,90

zł/km

13

Ciągnik z piaskarką

zł/godz

129/00

8

139,32

+ koszt mieszanki

14

Ciągnik z pługiem do odśnieżania

zł/godz

110,00

8

118,80

L.p.

Nazwa usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Koszenie trawy i chwastów:

2

zł/m

0,25 ÷ 2,20

23

0,31 ÷ 2,71

Według uzgodnień

2

Koszenie pasa zieleni przy drodze:

2.1.

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,08 ÷ 0,20

23

0,10 ÷ 0,25

Według uzgodnień

2.2.

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,70

23

4,55

3

Zamiatanie ręczne:

2

zł/m

0,60 ÷ 2,00

23

0,74 ÷ 2,46

Według uzgodnień

4

Zamiatanie mechaniczne - zamiatarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,20 ÷ 0,45

    23

0,26 do

0,55

+ opłata za odpady

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

23

4,43

5

Usuwanie mechaniczne ekstremów z ulic i trawników:

zł/godz

55,00

23

59,40

+ koszt odpadów

6

Sprzedaż mieszanki piasku z solą:

zł/kg

0,49

23

0,60

Zawartość soli 25%

7

Odśnieżanie usługowe placów, chodników, parkingów:

2

zł/m

0,50 ÷ 2,00

23

0,62 ÷ 2,46

Według uzgodnień

8

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

2

zł/m

0,35 ÷ 2,00

23

0,43 ÷ 2,46

Według uzgodnień

9            

Dmuchawa spalinowa

zł/godz

50,00

23

61,50

10

Usługa piłą łańcuchową

zł/godz

60,00

23

73,80

11

Kosiarka samojezdna

zł/godz

65,00

23

79,95

12

Kosa mechaniczna

zł/godz

60,00

23

73,80

13

Rębak gałęzi:

13.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

100,00

23

123,00

z jednoosobową obsługą

13.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,90

23

4,80

 14

Rozdrabnianie gałęzi za m3:

14.1

Rozdrabnianie luźnych gałęzi do śred. 6 cm

  zł/m3

25,00

23

30,75

14.2

Rozdrabnianie gałęzi z konarami o średnicy powyżej 6 cm

zł/m3

40,00

23

49,20

15

Podstawienie pojemnika

15.1

Pojemnik KP-7 / gruzownik /

zł/48godz

 130,90 

    23

 161,00

15.2

Każda rozpoczęta  następna doba

zł/doba

   18,70

    23

   23,00

KP-7, gruzownik

15.3

Pojemnik KP-1,5

zł/48godz

   30,00

    23

   36,90

15,4

Każda rozpoczeta następna doba

zł/doba

   20,00

    23

   24,60

KP-1,5

15,5

Wywóz pojemnika

zł/km

    2,50

    23

    3,08

               

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.