Struktura organizacyjna

»Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Zakres działalności
 • Uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom oraz zakładom miasta i gminy
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Utrzymanie, naprawy sieci wodnej i kanalizacyjnej

»Oddział Oczyszczania i Zieleni Miejskiej

Zakres działalności
 • Utrzymanie istniejących terenów zieleni na terenie całego miasta i gminy, zakładanie nowych
 • Pielęgnacja Zieleni
 • Utrzymanie porządku ulic i miejsc publicznych
 • Przystrajanie miasta

»Oddział Komunalny

Zakres działalności
 • Administracja zasobami mieszkaniowymi
 • Wywóz odpadów komunalnych
 • Utrzymanie składowiska odpadów
 • Utrzymanie sprzętu ZGK

»Oddział Energetyki Cieplnej

Zakres działalności
 • Dostarczanie energii cieplnej do osiedli mieszkaniowych
 • Nadzór nad lokalnymi kotłowniami podlegającymi ZGK

zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020