Zakup środków trwałych

W związku z rzeczowym rozszerzeniem projektu zdecydowano się na zakup urządzeń, które pozwolą na sprawną obsługę nowopowstałej oczyszczalni i szamotulskiej sieci kanalizacyjnej. W ramach tego kontraktu wyszczególniono następujące zakupy:

  1. Zakup specjalistystycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji;
  2. Zakup specjalistycznego zestawu asenizacyjnego
  3. Zakup koparko ładowarki

Całkowita wartość brutto kontraktu to 1 400 000 zł


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020