KONTRAKT NR 4 – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 25.05.2012 r.

Wartość umowy: 4 838 963,26 zł brutto, w tym: cena bez podatku: 3 934 116,47 oraz VAT: 904 846,79zł.

Wykonawca:

Metrolog Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków

e-mail: metrolog@metrolog.com.pl

strona www: www.metrolog.com.pl


Kierownik budowy: Piotr Kozielski

Zakres:

W ramach rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody przewiduje się:

 • wymianę pomp i armatury w studniach głębinowych,

 • rozbudowę budynku technologicznego, poprzez rozbiórkę części budynku z płyt obornickich i dobudowę nowego budynku filtrowni, w którym zlokalizowane będą:

 • nowo budowane kaskady napowietrzające,

 • filtry ciśnieniowe (przewiduje się wymianę filtrów na nowe),

 • nowo wykonana instalacja dezynfekcji wody,

 • dwa pomieszczenia magazynowe,

 • remont istniejących zbiorników kontaktowych,

 • przebudowę i rozbudowę istniejącej hali pompowni obejmującą m.in.:

 • nadbudowę dyspozytorni nad istniejącą kotłownią,

 • montaż pomp II-stopnia,

 • montaż zestawy hydroforowego III stopnia (6 pomp, w tym 1 rezerwowa),

 • montaż dmuchawy do płukania filtrów powietrzem,

 • montaż agregatu prądotwórczego,

 • przebudowę istniejących odstojników popłuczyn, które docelowo pełnić będą funkcję zbiorników retencyjnych popłuczyn,

 • przebudowę istniejącego budynku socjalnego,

 • wymianę zasuw, montaż armatury w istniejących komorach zasuw i projektowanych obiektach,

 • budowę nowych rurociągów technologicznych i międzyobiektowych,

 • wymianę istniejących i wykonanie nowych instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i elektrycznych,

 • wykonanie systemu monitoringu i sterowania stacji,

 • budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie stacji i innych elementów zagospodarowania terenu.

Istniejące obiekty, które planuje się pozostawić bez zmian to:

 • zbiorniki zapasowo – wyrównawcze wody uzdatnionej,

 • dwa budynki biurowe,

 • budynek garażowo – gospodarczy,

 • ogrodzenie stacji.

Planowane zakończenie robót: grudzień 2013 r.

Informacje dodatkowe:
Prace rozpoczęły się z początkiem czerwca 2012 r. i zgodnie z harmonogramem potrwają 18 miesięcy. Jest to jeden z dwóch do zrealizowania kontrakt w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły".

Projektowany układ technologiczny stacji uzdatniania wody zapewni usunięcie z wody związków żelaza, manganu oraz obniżenie intensywności barwy i mętności do wartości wymaganych obowiązującymi przepisami polskimi oraz europejskimi. Uwzględniając skład fizyko - chemiczny wody surowej proponuje się następujący układ technologiczny jej uzdatniania:

 • napowietrzanie otwarte w kaskadach napowietrzających,

 • dekantacja w zbiorniku kontaktowym,

 • filtracja ciśnieniowa przez złoże wielowarstwowe piaskowo- braunsztynowe, w celu usunięcia związków żelaza i manganu,

 • dezynfekcja podchlorynem sodu.

Woda uzdatniona będzie magazynowana w dwóch istniejących zbiornikach zapasowo – wyrównawczych o pojemności Vu=2x2000m3 i podawana do sieci wodociągowej projektowanym zestawem hydroforowym.

  

Galeria

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020