KONTRAKT NR 3 – ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 08.08.2011 r.

Wartość umowy: 425 347,78 zł brutto w tym: cena bez podatku 345 811,20 zł netto + VAT 79 536,58 zł

Wykonawca:

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań

NIP: 7811009458 REGON: 008379341

e-mail: bbf@bbf.pl

strona www: www.bbf.pl

 

Zadania Inżyniera Kontraktu polegają na wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla kontraktów budowlanych, realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC oraz z polskim prawem we wszystkich aspektach związanych z wdrażaniem projektu.

Inżynier występuje w roli Inżyniera Kontraktu dla każdego z Kontraktów odrębnie.

Do zakresu obowiązków Inżyniera należy w szczególności:

  • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

  • pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w Art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);

  • pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;

  • zarządzanie finansowe;

  • bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

  • mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;

  • weryfikacja dokumentacji przetargowej;

  • wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu.

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2021