KONTRAKT NR 2 – BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY ŚWIERKOWEJ W SZCZUCZYNIE

Data podpisania umowy: 16.03.2009 r.

Wartość umowy: 100 176,77 zł brutto w tym: cena bez podatku 82 112,11 zł netto + VAT 18 064,66 zł

Wykonawca:

INSTALATORSTWO SANITARNE, OGRZEWANIE I SLUSARSTWO

Daniel Turostowski

Ul. Polna 12

64-710 Połajewo

NIP: 763-000-17-72

W zakresie sieci kanalizacyjnych Gmina skanalizowana była w 2007 r. w 76%. Braki w sieciach kanalizacyjnych dotyczyły i dotyczą w większości obszarów o niskiej gęstości zaludnienia. Jednym z większych skupisk ludzkich, gdzie pożądana była budowa kanalizacji była miejscowość Szczuczyn, leżąca na północnych obrzeżach Szamotuł.

Już zakończona części projektu- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ulicy Świerkowej w Szczuczynie objęła:

  • sieci kanalizacyjne o średnicy Ø 200 mm i długości 197,5 m,

  • odcinki sieci od sieci głównej do granicy nieruchomości o średnicy Ø 160 mm i długości 87 m.

Jest to ta części projektu, która była zrealizowana przez Gminę Szamotuły.

Wybór sieci kanalizacyjnych wchodzących w zakres projektu uzasadniony był koniecznością spełnienia wskaźnika koncentracji mieszkańców równoważnych na kilometr sieci kanalizacyjnej, który musi wynosić 120 MK/km. Wchodzący w zakres projektu odcinek sieci kanalizacyjnej spełnia ten warunek.


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020