KONTRAKT NR 1 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 10.06.2010 r.

Wartość umowy: 836 979,99 zł brutto w tym cena bez podatku 680 471,54 zł netto + VAT 156 508,45 zł.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska

Ul. Obywatelska 1

65-736 Zielona Góra

NIP: 9730146838 REGON: 97007928

e-mail:sekretariat@esko.org.pl

strona www: www.esko.org.pl

oraz

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

e-mail: info@euroinvest.pl

strona www: www.euroinvest.pl

 

W ramach umowy Wykonawca wykonał:

  • Studium Wykonalności,

  • Postępowanie środowiskowe,

  • Aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego stacji uzdatniania wody wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i ofertowych,

  • projekt budowlany i wykonawczy oczyszczalni ścieków wraz z kosztorysami inwestorskim i ofertowym,

  • Projekt budowy sieci kanalizacyjnej,

  • Dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną,

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia zgodnie z wymogami FIDIC.

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020