Ogólne informacje o projekcie

W dniu 24 czerwca 2011 r. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie
Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” w ramach działania:
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys RLM, priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły.


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020