Finansowanie

Całkowita wartość kosztorysowa projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły" wynosi 29 574 351,84 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 12 949 415,94 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i środków własnych.

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020