Aktualności

20.12.2012 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szamouły", zakładającego m.in. rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego projektu o zakup specjalistycznegi samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, zakup specjalistycznego zestawu asenizacyjnego oraz zakup koparko ładowarki do załadunku i transportu osadu.

 


 

 

22.06.2012r. – przekazanie terenu budowy Wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków”.

Galeria»


 15.06.2012r. – podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków” z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. firmą CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina.

Czytaj więcej»

Galeria»


08.06.2012r. – Rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody”, zgodnie z wyznaczoną przez Inżyniera Kontraktu Datą Rozpoczęcia Robót.

Galeria»


04.06.2012r. – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków”.

Przetarg wygrało Konsorcjum Firm CTE Carbotech Engineering S.A., Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin oraz SKB sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko
Wartość netto złożonej ofert wyniosła 9 555 991,41 zł.
Wartość brutto oferty to kwota 11 753 869,43 zł.


01.06.2012r. – Przekazanie terenu budowy Wykonawcy wyłonionemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody”.

Galeria»


25.05.2012r. podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody” z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. firmą METROLOG Sp. z o.o. z Czarnkowa.

Czytaj więcej»

Galeria»


15.05.2012r. - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody”. Przetarg wygrała firma Metrolog Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków.

Wartość netto złożonej oferty wyniosła 3 934 116,47 zł.

Wartość brutto oferty to kwota 4 838 963,26 zł.


26.01.2012r. – ogłoszenie przetargów nieograniczonych na realizację zadań pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły”.


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020