Taryfy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/312/08
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

Stawki opłat za odbiór przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. i składowanie sklasyfikowanych odpadów komunalnych (zł).

  

L.p. Obowiązująca opłata   Rodzaj pojemnika Płynne
SM 110/120 SM 1100 KP7 (zł/m3)
1 2 3 4 5 6
1. stawka za odbiór pojemników wg. rodzaju 13,10 79,00 415,00 17,10
2. stawka za odbiór
odpadów komunalnych w
systemie zryczałtowanym
wynosi miesięcznie od osoby
w gospodarstwie domowym

 

5,90

 

Stawki opłat za przyjęcie 1 tony sklasyfikowanych odpadów na składowisko (zł)

 

Odpady
Komunalne Przemysłowe
1 2
196,26 240,00

 
1.W przypadku odbioru i składowania odpadów innych niż komunalne będą zawierane indywidualne umowy ze zleceniodawcą.

2.W przypadku instytucjonalnych dostawców odpadów, dostarczających powyżej 0,8 ton
odpadów miesięcznie istnieje możliwość ustalenia ceny usługi wywozu w indywidualnej umowie ze zleceniodawcą.

Uwaga:
Opłaty określone w powyższych tabelach podane są wg. stawki netto ( bez VAT).


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020