Odpady


Wypowiedzenie umowy

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Szamotuły przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. informuje, że w przypadku niedochowania terminu wypowiedzenia umowy do 30 czerwca 2013 r. lub niewypowiedzenia umowy i przejęcia odbioru odpadów komunalnych przez gminę zakład nie będzie obciążać klientów za niewykonanie usługi od dnia 1 lipca 2013 r.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. Spółka na starych zasadach będzie świadczyła usługi odbioru odpadów komunalnych i pobierała opłaty za ich wykonanie.


Oficjalny Komunikat

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020