Kontakt

Administrator serwisu
Wszelkie uwagi dotyczące działania strony internetowej ZGK prosimy przesyłać na adres:
 admin.zgk@szamotuly.pl

zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020