kierownictwo Zakładu

Prezes Zarządu Witold Goszczyński - Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu.  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach od 2005 roku a od stycznia 2010 roku kieruje Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

"Nasza firma już od ponad 100 lat służy mieszkańcom Szamotuł. To nie tylko wodociągi i kanalizacja ale również cała gama usług - od utrzymania zieleni miejskiej i dróg do szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. to bardzo złożony organizm i jego sprawne funkcjonowanie we wszystkich elementach jest dla mnie sprawą najważniejszą. Nie jest to i nigdy nie będzie możliwe bez grupy wspaniałych, oddanych i profesjonalnych pracowników. A takich w naszej firmie nie brakuje. Zapraszamy do współpracy!"

 Z-ca dyrektora ds. technicznych Andrzej Stachowiak - Absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej związany od 1995 roku.


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020