Cennik Na Usługi

 

CENNIK USŁUG WYKONANYCH PRZEZ

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH Sp. z o.o.

ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

1. Wydanie opinii na temat technicznych możliwości podłączenia się do   

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

- w przypadku gdy istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do  sieci 60zł
- w przypadku gdy wymagana jest budowa sieci 100zł

 

2. Wydanie warunków technicznych :

-  przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 80zł

  

3. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:  

-  przyłącze wody do budynku  do Ø 40 120zł
-  przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi  do  Ø 40 150zł
-  przyłącze wody powyżej Ø 40 250zł
-  przyłącze kanalizacyjne do  Ø 160 120zł
-  przyłącze kanalizacyjne  powyżej Ø 160 150zł
-  przyłącze kanalizacyjne przemysłowe 250zł

 

W przypadku wykonywania przyłącza przez Spółkę odbiór jest bezpłatny.

-  odbiór techniczny podlicznika (ogródki) + plombowanie 40zł

 

4. Odbiór techniczny sieci wodociągowej :

- od Ø 80 do Ø 400 – do 100 mb 250zł
- powyżej 100 mb do 1000 mb 450zł

 

 5. Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej i deszczowej:

- od Ø 200 i powyżej – do 100 mb 500zł
- powyżej 100 mb do  1000 mb 1000zł

 

w cenie odbioru zawarta jest opłata za przegląd sieci ks. i kd.

6.

 Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki + plombowanie 40zł

 

7.

 Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 100zł

  

8.

 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lubkanalizacyjnego: 200zł

 

9. 

 Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy: 50zł

 

10. Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

- według kalkulacji wynikającej z kosztów  wykonania w/w usługi.

11.

 Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki 200zł/godz.

 

12.

 Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy: 120zł

 

13.

 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy: 100zł

 

+ koszt zakupu wodomierza

14.

 Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych: 150zł

 

15.

 Pompowanie wody ze studni wodomierzowej: 200zł

 

Do wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  (obecnie 23 %).

Warunki i opinie wydawane są w terminach liczonych od dnia złożenia wniosków:

- wydanie warunków technicznych dotyczących przyłączy - do 14 dni roboczych.

- wydanie warunków dotyczących budowy sieci -  do 21 dni roboczych.

- wydanie  opinii na temat budowy sieci lub przyłącza -  do 14 dni  roboczych.

Cennik obowiązuje od dnia 01 września 2011 roku.

 

Prezes Zarządu

Witold Goszczyński


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020