Adresy e-mail

 

Adres e-mail

Prezes

zgkszamotuly@wodkan.pl

Z- ca Dyrektor

techniczny.zgkszamotuly@wodkan.pl

Główna Księgowa

ksiegowa.zgkszamotuly@wodkan.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

owik.zgkszamotuly@wodkan.pl

Audytor wewnętrzny

audyt.zgkszamotuly@wodkan.pl

Oddział Energetyki Cieplnej

oec.zgkszamotuly@wodkan.pl

Sekretariat

sekretariat.zgkszamotuly@wodkan.pl

Kadry

kadry.zgkszamotuly@wodkan.pl

Oddział Zieleni i Oczyszczania Miasta

oziom.zgkszamotuly@wodkan.pl

Oddział Komunalny

ok.zgkszamotuly@wodkan.pl

Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

wspolnoty.zgkszamotuly@wodkan.pl

Zamówienia publiczne i ubezpieczenia

przetargi.zgkszamotuly@wodkan.pl

Dział Zbytu

zbyt.zgkszamotuly@wodkan.pl

Hotel

hotel.maraton@post.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

janusz@wodkan.pl

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020