“Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na “Przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Otorowie”. 

Termin składania ofert: 
06.03.2020 r. g. 10:00

 

UWAGA! 
Termin składania ofert: 16.03.2020 r. g. 10:00
W załącznikach umieszczono:
– zapytania i odpowiedzi do postępowania,
– zmianę ogłoszenia,
– poprawiony przedmiar technologiczny o poz. 111 i 112 

– Zamieszczono kolejne odpowiedzi na zapytania 09.03.2020 r. 
12.03.2020 r. Dodano odpowiedzi na zapytania oraz umieszczono zmianę ogłoszenia. 
– Poprawiono odpowiedzi z dnia 12.03.2020 r. ! 
Załączniki: