28 lutego 2021 roku.  Imieniny: Makary, Prokop, Hilary

logoue

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szamotuły

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ogólne informacje o projekcie

W dniu 24 czerwca 2011 r. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” w ramach działania: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys RLM, priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły.

Cele, zakres i okres realizacji

Celem przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” jest wyposażenie mieszkańców Gminy Szamotuły w obszarze aglomeracji Szamotuły w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

 • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • ochrona głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w obszarze przedsięwzięcia,
 • ochrona obszarów chronionych zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia, w szczególności obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Do realizacji w ramach projektu przyjęto następujące zadania:

 • budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Świerkowej w Szczuczynie
 • przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Szamotułach
 • przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Szamotułach
 • budowę sieci wodociągowej w ulicy Franciszkańskiej w Szamotułach

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Lipowej i ulicy Kolarskiej w Szamotułach 

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Andersa, Sosabowskiego, Sikorskiego

 • budowę garażu dla pojazdów specjalistycznych 
 • zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji 
 • zakup specjalistycznego zestawu asenizacyjnego 
 • zakup koparko - ładowarki do załadunku i transportu osadu
 • zakup samochodu ciężarowego typu hakowiec 
 • zakup 2-och samochodów brygadowych 

W ramach projektu przewidziano kontrakty na usługi i roboty. Kontrakty na roboty obejmują przebudowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Kontrakty na usługi obejmują zadania związane z prowadzeniem projektu. Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2013 roku.

Finansowanie

Całkowita wartość kosztorysowa projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły" wynosi 24 021 104,83 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 14 708 565,19 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i środków własnych.

73-psz-13-tw-173-psz-13-tw-2

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.