28 lutego 2021 roku.  Imieniny: Makary, Prokop, Hilary
  logoue 
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

KONTRAKT NR 1 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 10.06.2010 r.

Wartość umowy: 836 979,99 zł brutto w tym cena bez podatku 680 471,54 zł netto + VAT 156 508,45 zł.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska

Ul. Obywatelska 1

65-736 Zielona Góra

NIP: 9730146838 REGON: 97007928

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.esko.org.pl

oraz

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.euroinvest.pl

 
W ramach umowy Wykonawca wykonał:

 • Studium Wykonalności,
 • Postępowanie środowiskowe,
 • Aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego stacji uzdatniania wody wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • projekt budowlany i wykonawczy oczyszczalni ścieków wraz z kosztorysami inwestorskim i ofertowym,
 • Projekt budowy sieci kanalizacyjnej,
 • Dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną,
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia zgodnie z wymogami FIDIC

KONTRAKT NR 2 – BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY ŚWIERKOWEJ W SZCZUCZYNIE

Data podpisania umowy: 16.03.2009 r.

Wartość umowy: 100 176,77 zł brutto w tym: cena bez podatku 82 112,11 zł netto + VAT 18 064,66 zł

Wykonawca:

INSTALATORSTWO SANITARNE, OGRZEWANIE I SLUSARSTWO

Daniel Turostowski

Ul. Polna 12

64-710 Połajewo

NIP: 763-000-17-72

W zakresie sieci kanalizacyjnych Gmina skanalizowana była w 2007 r. w 76%. Braki w sieciach kanalizacyjnych dotyczyły i dotyczą w większości obszarów o niskiej gęstości zaludnienia. Jednym z większych skupisk ludzkich, gdzie pożądana była budowa kanalizacji była miejscowość Szczuczyn, leżąca na północnych obrzeżach Szamotuł.

Już zakończona części projektu- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ulicy Świerkowej w Szczuczynie objęła:

 • sieci kanalizacyjne o średnicy Ø 200 mm i długości 197,5 m,
 • odcinki sieci od sieci głównej do granicy nieruchomości o średnicy Ø 160 mm i długości 87 m.
 • Jest to ta części projektu, która była zrealizowana przez Gminę Szamotuły.

Wybór sieci kanalizacyjnych wchodzących w zakres projektu uzasadniony był koniecznością spełnienia wskaźnika koncentracji mieszkańców równoważnych na kilometr sieci kanalizacyjnej, który musi wynosić 120 MK/km. Wchodzący w zakres projektu odcinek sieci kanalizacyjnej spełnia ten warunek.


KONTRAKT NR 3 – ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 08.08.2011 r.

Wartość umowy: 425 347,78 zł brutto w tym: cena bez podatku 345 811,20 zł netto VAT 79 536,58 zł

Wykonawca:

BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań 

NIP: 7811009458 REGON: 008379341 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.bbf.pl

Zadania Inżyniera Kontraktu polegają na wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla kontraktów budowlanych, realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC oraz z polskim prawem we wszystkich aspektach związanych z wdrażaniem projektu.

Inżynier występuje w roli Inżyniera Kontraktu dla każdego z Kontraktów odrębnie.

Do zakresu obowiązków Inżyniera należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w Art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
 • pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;
 • zarządzanie finansowe;
 • bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
 • mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej;
 • wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu.

   

KONTRAKT NR 4 – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 25.05.2012 r.

Wartość umowy: 4 838 963,26 zł brutto, w tym: cena bez podatku: 3 934 116,47 oraz VAT: 904 846,79zł.

Wykonawca:

Metrolog Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.metrolog.com.pl

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07


Wszystkie zdjęcia

Kierownik budowy: Piotr Kozielski

Zakres:

W ramach rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody przewiduje się:

 • wymianę pomp i armatury w studniach głębinowych,
 • rozbudowę budynku technologicznego, poprzez rozbiórkę części budynku z płyt obornickich i dobudowę nowego budynku filtrowni, w którym zlokalizowane będą:
 • nowo budowane kaskady napowietrzające,
 • filtry ciśnieniowe (przewiduje się wymianę filtrów na nowe),
 • nowo wykonana instalacja dezynfekcji wody,
 • dwa pomieszczenia magazynowe,
 • remont istniejących zbiorników kontaktowych,
 • przebudowę i rozbudowę istniejącej hali pompowni obejmującą m.in.:[list 2]
 • nadbudowę dyspozytorni nad istniejącą kotłownią,
 • montaż pomp II-stopnia,
 • montaż zestawy hydroforowego III stopnia (6 pomp, w tym 1 rezerwowa),
 • montaż dmuchawy do płukania filtrów powietrzem,
 • montaż agregatu prądotwórczego,
 • przebudowę istniejących odstojników popłuczyn, które docelowo pełnić będą funkcję zbiorników retencyjnych popłuczyn,
 • przebudowę istniejącego budynku socjalnego,
 • wymianę zasuw, montaż armatury w istniejących komorach zasuw i projektowanych obiektach,
 • budowę nowych rurociągów technologicznych i międzyobiektowych,
 • wymianę istniejących i wykonanie nowych instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i elektrycznych,
 • wykonanie systemu monitoringu i sterowania stacji,
 • budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie stacji i innych elementów zagospodarowania terenu.[/list]

 Istniejące obiekty, które planuje się pozostawić bez zmian to:

 • zbiorniki zapasowo – wyrównawcze wody uzdatnionej,
 • dwa budynki biurowe,
 • budynek garażowo – gospodarczy,
 • ogrodzenie stacji.

Planowane zakończenie robót: grudzień 2013 r.

Informacje dodatkowe:
Prace rozpoczęły się z początkiem czerwca 2012 r. i zgodnie z harmonogramem potrwają 18 miesięcy. Jest to jeden z dwóch do zrealizowania kontrakt w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły".

Projektowany układ technologiczny stacji uzdatniania wody zapewni usunięcie z wody związków żelaza, manganu oraz obniżenie intensywności barwy i mętności do wartości wymaganych obowiązującymi przepisami polskimi oraz europejskimi. Uwzględniając skład fizyko - chemiczny wody surowej proponuje się następujący układ technologiczny jej uzdatniania:

 • napowietrzanie otwarte w kaskadach napowietrzających,
 • dekantacja w zbiorniku kontaktowym,
 • filtracja ciśnieniowa przez złoże wielowarstwowe piaskowo- braunsztynowe, w celu usunięcia związków żelaza i manganu,
 • dezynfekcja podchlorynem sodu.

Woda uzdatniona będzie magazynowana w dwóch istniejących zbiornikach zapasowo – wyrównawczych o pojemności Vu=2x2000m3 i podawana do sieci wodociągowej projektowanym zestawem hydroforowym.

  
  

KONTRAKT NR 5 – PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 15.06.2012 r.

Wartość umowy: 11 753 869,43 zł brutto, w tym: cena bez podatku: 9 555 991 41 oraz VAT: 2 197 878,02 zł.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

CTE Carbotech Engineering S.A.

Al. Wojska Polskiego 62, 

70-477 Szczecin

oraz

SKB sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

ul. Sucharskiego 49, 

97-500 Radomsko

 • 0
 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 07
 • 08


Wszystkie zdjęcia

Kierownik budowy: Roman Szymański

Zakres:

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, w odniesieniu do bloków mechanicznego, biologiczno-chemicznego oczyszczania oraz bloku gospodarki osadowej, zaprojektowano:
likwidację istniejących obiektów:

 • punktu zlewczego ścieków dowożonych,
 • bloku biologicznego (zmianę funkcji obiektu),
 • poletka osadowego,
 • komory rozdziału przy przepompowni osadów nadmiernych i recyrkulowanych,

w istniejących obiektach:

 • przebudowę ciągu oczyszczania mechanicznego ścieków sanitarnych i wód opadowych, poprzez zastosowanie nowej, wysokoefektywnej kraty schodkowej i wymianę urządzeń aktualnie funkcjonującego piaskownika,
 • modernizację osadnika wtórnego polegającą na wymianie zgarniacza oraz montażu systemu wyłapywania ciał pływających,
 • wyposażenie oczyszczalni w nową prasę z zagęszczaczem mechanicznym i montaż instalacji do higienizacji osadu,
 • montaż trzech nowych dmuchaw do obsługi projektowanych komór stabilizacji tlenowej osadu; zmianę kierunku przebiegu rurociągu powietrza z istniejących dmuchaw obsługujących system napowietrzania bloku biologicznego do projektowanej komory oczyszczania biologicznego oraz wymianę jednej istniejącej dmuchawy na nową, a także wymiana obudów dwóch pozostałych dmuchaw,
 • modernizację hali dmuchaw oraz hali odwadniania osadów,
 • przebudowę pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
 • przebudowę istniejących zbiorników na pompownię osadów dowożonych z komorą zasuw,
 • przebudowę układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rurociągów osadu na terenie oczyszczalni,
 • budowę zbiornika retencyjnego w części obecnego bloku biologicznego z zintegrowaną pompownią umożliwiającą opróżnianie tego zbiornika,
 • budowę otwartego magazynu osadów w pozostałej części obecnego bloku biologicznego,

nowe obiekty:

 • automatyczną zlewnię ścieków oraz zlewnię osadów dowożonych,
 • komorę rozdziału ścieków,
 • dwa ciągi wysokoefektywnych komór biologicznego oczyszczania ścieków, w skład których wchodzą:
 • komory predenitryfikacji,
 • komory defosfatacji,
 • komory denitryfikacji,
 • komory nitryfikacji,
 • komorę rozdziału osadu,
 • komory tlenowej stabilizacji osadu,
 • magazyn zadaszony na osad ustabilizowany,
 • pompownię ciał pływających,
 • silos na wapno,
 • system automatycznego monitoringu i sterowania pracą obiektu,[/list]

rurociągi międzyobiektowe:

 • kanały grawitacyjne ścieków surowych,
 • rurociąg tłoczny wód deszczowych,
 • kanał grawitacyjny wód deszczowych,
 • rurociąg tłoczny ciał pływających z osadnika wtórnego,
 • rurociąg tłoczny osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 • rurociąg tłoczny osadu ustabilizowanego,
 • rurociągi sprężonego powietrza,
 • rurociąg koagulantu,
 • wodociągi,
 • kable zasilające energetyczne,
 • kable sterownicze i sygnalizacyjne,
 • nawierzchnie dróg (z betonu asfaltowego),
 • chodniki oraz opaski chodnikowe wokół budynków (z kostki betonowej).

Planowane zakończenie robót: grudzień 2013 r.

Informacje dodatkowe:
Prace rozpoczęły się pod koniec czerwca 2012 r. i zgodnie z harmonogramem potrwają 18 miesięcy. Jest to jeden z dwóch do zrealizowania kontrakt w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły".

Obecnie funkcjonujący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną dostosowaną do usuwania związków biogennych metodą zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego z przeróbką osadów. Podejmowane działania mają na celu uzyskanie przez oczyszczalnię technicznej możliwości oczyszczania całości ścieków powstających na terenie aglomeracji Oborniki. Prognozowane średnie obciążenie oczyszczalni po realizacji projektu szacowane jest na ponad 3390 m3/d.

Technologia nowej oczyszczalni będzie obejmować następujące procesy jednostkowe:

 • oddzielenie skratek na kracie mechanicznej schodkowej,
 • oddzielenie piasku w piaskowniku,
 • zmieszanie ścieków surowych (z ciągu oczyszczania mechanicznego), okresowo wód deszczowych oraz osadu recyrkulowanego (z osadnika wtórnego), a następnie rozdział mieszaniny osadu czynnego i ścieków za pomocą komory rozdziału na dwa odrębne ciągi oczyszczania biologicznego,
 • inicjacja procesu denitryfikacji (redukcję azotynów zawartych w osadzie recyrkulowanym do wolnego azotu) w anoksycznej komorze predenitryfikacji,
 • uwolnienie związanych biologicznie fosforanów w warunkach beztlenowych w komorze defosfatacji, do której doprowadzane są ścieki z komory predenitryfikacji,
 • biologiczne usuwanie związków azotowych w komorze denitryfikacji – biologiczna redukcja azotanów do azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych (proces prowadzony w warunkach anoksycznych, do komory denitryfikacji recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji, a ścieki z komory defosfatacji są źródłem niezbędnego węgla organicznego),
 • rozkład w komorze nitryfikacji substancji organicznych w warunkach tlenowych z jednoczesną nitryfikacją (utlenieniem azotynów do azotanów) oraz jednoczesne procesy kumulacji fosforu w osadzie biologicznym,
 • wspomaganie procesów biologicznego usuwania fosforu poprzez prowadzenie symultanicznego procesu strącania fosforanów przy pomocy dawkowanego do komór biologicznych koagulantu opartego o trzywartościowe sole metali (glinu lub żelaza),
 • sedymentacja osadów w osadniku wtórnym, po którym oczyszczone już ścieki odprowadzone są do odbiornika, a nagromadzone osady w części jako recyrkulowane zawracane do komory rozdziału ścieków i dalej do komory osadu czynnego, nadmierne natomiast kierowane są do komór stabilizacji tlenowej i dalej do stacji mechanicznego odwadniania osadu,
 • mechaniczne zagęszczanie i odwadnianie ustabilizowanego tlenowo nadmiernego osadu ściekowego,
 • higienizacja oraz częściowa humifikacja osadu realizowane przy pomocy wapna gaszonego lub palonego,
 • dalsza humifikacja osadu w procesie jego wielomiesięcznego leżakowania prowadzonego najpierw w magazynie zamkniętym, a następnie w magazynie otwartym,
 • wykorzystanie rolnicze osadu.


logoue

Więcej w tej kategorii: « O projekcie Galeria »

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.