Wydrukuj tę stronę
Wyróżniony
środa, 20 listopada 2019 15:09

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Logo

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Okres realizacji projektu: od 04.06.2018 r. do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu

Podstawowym/ogólnym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Szczegółowym celem jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie mieszkańców Gminy Szamotuły w obszarze aglomeracji Otorowo w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

• odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów aglomeracji
• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

• zmianę przepustowości oczyszczalni ścieków i/lub uporządkowanie gospodarki osadowej

• zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni


Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.

Wartość projektu: 6 836 448,51 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 639 544,98 PLN

Nr Projektu: RPWP.04.03.01-30-0002/18-00

15.01.2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się podpisanie umowy na   Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otorowie” pomiędzy "Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. a firmą BBF Sp. z o.o.

Wartość inwestycji wynosi: 106 272,00 brutto.

30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się podpisanie umowy na „Przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Otorowie” pomiędzy "Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. a firmą Hydro - Marko Sp. z o.o., Sp. K. 

Wartość inwestycji wynosi: 7 724 400,00 brutto.

Czytany 595 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 maja 2020 12:37