Wyróżniony
środa, 20 listopada 2019 15:09

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Logo

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Okres realizacji projektu: od 04.06.2018 r. do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu

Podstawowym/ogólnym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Szczegółowym celem jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie mieszkańców Gminy Szamotuły w obszarze aglomeracji Otorowo w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

• odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów aglomeracji
• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

• zmianę przepustowości oczyszczalni ścieków i/lub uporządkowanie gospodarki osadowej

• zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni


Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.

Wartość projektu: 6 836 448,51 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 639 544,98 PLN

Nr Projektu: RPWP.04.03.01-30-0002/18-00

15.01.2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się podpisanie umowy na   Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otorowie” pomiędzy "Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. a firmą BBF Sp. z o.o.

Wartość inwestycji wynosi: 106 272,00 brutto.

30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się podpisanie umowy na „Przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Otorowie” pomiędzy "Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. a firmą Hydro - Marko Sp. z o.o., Sp. K. 

Wartość inwestycji wynosi: 7 724 400,00 brutto.

Czytany 1309 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 maja 2020 12:37

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.